مقاله بررسی اثرات خستگی عضلات زانو و مچ پا بر روی نیروی گشتاوری مفصل مچ پا و مرکز اعمال نیروی کف پایی در طی فاز نامتعادل ایستادن یک پایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات خستگی عضلات زانو و مچ پا بر روی نیروی گشتاوری مفصل مچ پا و مرکز اعمال نیروی کف پایی در طی فاز نامتعادل ایستادن یک پایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گشتاور مفصل مچ پا
مقاله الکترومیوگرافی
مقاله خستگی
مقاله ایستادن یک پایی
مقاله پرتاب شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدایت پور نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شبانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر خستگی عضلانی بر نیروهای گشتاوری حول مفصل مچ پا و مرکز اعمال نیرو کف پا، در طی حرکات نامتعادل کننده ایستادن یک پایی است.
روش کار: در این مطالعه ﻛﺎرﺑﺮدی – نیمه ﺗﺠﺮﺑﻲ، با استفاده از یک دوچرخه کار سنج مونارک خستگی به عضلات پا وارد گردید. سیگنال های الکترومیوگرافی سطح پوستی با استفاده از الکترودهای مدور Ag–AgC1، از عضلات حول مفصل زانو و مچ پا در طی حداکثر انقباض ارادی و انقباض استقامتی زیر بیشینه، قبل و بعد از خستگی جمع آوری گردیدند. علاوه براین به منظور تعیین میزان فعالیت رفلکسی، سیگنال های سطح پوستی از عضلات حول مفصل زانو در طی فاز نامتعادل ایستادن یک پایی، قبل و بعد از خستگی ثبت گردیدند. جهت تعیین میزان تغییرات کنتیکی و کینماتیکی (Kinetic and Kinematic) حول مفصل مچ پا، سیگنال های صفحه نیروی متحرک (Force Plate) و سیستم تجزیه و تحلیل حرکات بدن (Motion Analyzer) نیز هم زمان با سیگنال های الکترومیوگرافی ثبت گردیدند.
نتایج: تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که حداکثر نیروی عضلانی، استقامت عضلانی و فعالیت الکترومیوگرافی مرتبط با آن ها، به طور معناداری بعد از خستگی کاهش یافته است (۰٫۰۵>p). علاوه براین میزان فعالیت رفلکسی عضلات جهت حفظ تعادل به طور معنی داری بعد از خستگی کاهش نشان داد (۰٫۰۵>p). با این حال نیروی گشتاوری در صفحه پیشانی (Frontal) و افقی (Horizontal) به طور معنی داری افزایش یافت، که توام با یک افزایش معنی داری در افزایش مرکز اعمال نیرو در صفحه فرونتال بود (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، که کاهش فعالیت رفلکسی عضلات بعد از خستگی، میزان نیروی گشتاوری و همچنین مرکز اعمال نیرو را در صفحه فرونتال افزایش داده و ممکن است خطر اسپرین های خارجی (Lateral Sprain) مچ پا را افزایش دهند.