مقاله بررسی اثرات جانبی برداشت بی رویه آب های زیرزمینی بر بازار پسته ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات جانبی برداشت بی رویه آب های زیرزمینی بر بازار پسته ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداری بی رویه از آب زیرزمینی
مقاله هزینه های جانبی
مقاله عرضه
مقاله تقاضا
مقاله صادرات
مقاله پسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: معززی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهم ترین هدف این مطالعه بررسی اثر هزینه های جانبی ناشی از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی برای تولید محصول پسته بر بازار پسته ایران است. ابندا تابع تقاضای صادرات و تقاضای داخلی پسته همراه با تابع عرضه آن با و بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب های زیرزمینی برای دوره ۹۰-۱۳۵۹ برآورد گردید و سپس در قالب یک مدل برنامه ریزی ریاضی آثار هزینه های جانبی بر متغیرهای کلیدی و رفاه بررسی شد. نتایج نشان داد که هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب های زیرزمینی در تولید پسته موجب انتقال منحنی عرضه به سمت بالا و چپ می شود. بنابراین عرضه فعلی پسته به دلیل در نظر نگرفتن هزینه های جانبی، بیش از حد بهینه است. از سوی دیگر قیمت های بازار کمتر از قیمت های بهینه اجتماعی است. بر این اساس با لحاظ هزینه های جانبی مقدار متغیرهای قیمت افزایش و متغیرهای مقدار تولید و عرضه، تقاضای داخلی و صادرات کاهش یافته است. در نهایت با لحاظ کل هزینه های جنبی، رفاه مصرف کننده، رفاه تولیدکننده، درآمد صادراتی و در مجموع رفاه کل جامعه در کوتاه مدت کاهش یافت. قطعا لحاظ این هزینه های جنبی مانع از برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی و افزایش ارزش حال منافع حاصل از آن در بلندمدت خواهد شد.