مقاله بررسی اثرات تیزانیدین خوراکی بر روی درد پس از جراحی آنورکتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تیزانیدین خوراکی بر روی درد پس از جراحی آنورکتال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیزانیدین
مقاله درد
مقاله جراحی آنورکتال
مقاله بیهوشی اسپاینال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روپانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانپور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بنی ‌هاشم نادیا
جناب آقای / سرکار خانم: آل رضا حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرخانی زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان سیده صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آگونیست رسپتورهای آلفا مانند کلونیدین و تیزانیدین، خواص ضد درد و آرام بخشی دارند که میتوانند به عنوان پیش دارو در بیهوشی عمومی و اسپاینال مفید باشند. تیزانیدین مشتق کلونیدین می باشد و اثراتی مشابه آن دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات تیزانیدین خوراکی در پیشگیری از درد پس از اعمال جراحی آنورکتال در بیماران تحت بیهوشی اسپاینال انجام شد.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی دو سو کور بر روی ۶۰ بیمار مرد کاندید عمل جراحی آنورکتال تحت بیهوشی اسپاینال انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تیزانیدین تقسیم شدند. ۶۰ دقیقه قبل از ورود بیماران به اطاق عمل به گروه کنترل پلاسبو و به گروه تیزانیدین ۴ میلی گرم تیزانیدین خوراکی داده شد. همه بیماران با ۵۰ میلی گرم لیدوکایین تحت بیهوشی اسپاینال قرار گرفتند. شروع درد و میزان مصرف مپریدین در ۲۴ ساعت بعد از عمل و عوارض جانبی ثبت و بررسی گردید (IRCT: 201210315381N3).
یافته ها: میانگین سن در دو گروه برابر بود. طول زمان بی دردی در گروه تیزانیدین ۹٫۶۲±۳۳۲٫۵۰ دقیقه و گروه کنترل ۵٫۱۶± ۱۴۴٫۱۹دقیقه بود که در گروه تیزانیدین نسبت به گروه کنترل به طور قابل توجهی بیشتر بود (p<0.001). میزان مپریدین مصرفی در ۲۴ ساعت پس از بیهوشی اسپاینال در گروه کنترل ۲۰٫۶۲±۴۲٫۱۷ میلی گرم و در گروه تیزانیدین ۱۵٫۹۹±۲۶٫۶۷ میلی گرم بود که این تفاوت نیز از لحاظ آماری معنی دار بود (p=0.002).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز تیزانیدین خوراکی قبل از جراحی آنورکتال شدت درد پس از عمل جراحی را بدون افزایش عوارض جانبی بهبود می بخشد.