مقاله بررسی اثرات تراکمهای مختلف ذخیره سازی بر روی سطوح کورتیزول تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تراکمهای مختلف ذخیره سازی بر روی سطوح کورتیزول تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله تراکم ذخیره
مقاله کورتیزول
مقاله تاسماهی سیبری
مقاله Acipenser baeri

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنعلی پوراربوسرا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری وحید
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازانوسی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثرات استرس تراکم در تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) تعداد ۹۰ قطعه ماهی دو ساله با میانگین وزن ۳۴۲±۳۰ گرم و طول ۴۵٫۳±۱ سانتیمتر در سه تیمار شامل تراکم پایین (۶ عدد ماهی)، متوسط (۱۲ عدد ماهی) و بالا (۱۸ عدد ماهی) طی یک دوره پرورشی ۵ ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. شرایط آزمایش غیر از تراکم ماهیان برای تیمارها یکسان در نظر گرفته شد. در پایان هر ماه از هر یک از تیمارها خونگیری به عمل آمد و نمونه های خون بلافاصله سانتریفیوژ شده و سرمهای جداسازی شده برای انجام آنالیز به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج حاصل حاکی از عدم معنی دار بودن اثر متقابل تراکم و زمان بر سطوح کورتیزول سرم خون بود (P>0.05). به طوری که در آنالیز جداگانه هر کدام از عوامل تأثیرگذار آزمایش (تراکم و زمان) بر میزان کورتیزول، تغییرات معنی دار تنها در واکنش به زمان و آن هم فقط در ماه مرداد مشاهده شد (P<0.05). سطوح کورتیزول در ماههای تیر، مرداد، مهر و آبان به ترتیب ۴٫۶۸±۱٫۸۴ ng/ml، ۲۳٫۲۲±۴٫۴،  3.98±۱٫۶۶و ۱۱٫۸±۲٫۵۳ اندازه گیری شد. میانگین کورتیزول در تراکمهای ۶، ۱۲ و ۱۸ به ترتیب ۷٫۷۶±۳٫۵۹ ng/ml، ۱۲٫۹۴±۲٫۷۸ و ۱۰٫۷۶±۳٫۷۲ بدست آمد که در هیچ کدام از تراکمها تفاوت معنی دار مشاهده نشد (P>0.05). در این بررسی که اثرات استرس تراکم پرورش در گونه تاسماهی سیبری (در شرایط پرورشی ایران) مورد ارزیابی قرار گرفت، با توجه به عدم نوسانات معنی دار سطح کورتیزول، مشخص شد که در شرایط پرورشی تراکم به عنوان عامل استرس زا در گونه تاسماهی سیبری مطرح نمی باشد.