مقاله بررسی اثرات تراتوژنیک کافیین و کلومی پرامین در جنین رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۳۵ تا ۳۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تراتوژنیک کافیین و کلومی پرامین در جنین رت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراتوژن
مقاله کلومی پرامین
مقاله کافیین
مقاله ضد افسردگی های سه حلقه ای
مقاله ناهنجاری ها
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تک زارع نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: نیکویی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: استادهادی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاریان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیوع اختلالات وسواسی- جبری و افسردگی در دوران بارداری زیاد است و احتمال تجویز کلومی پرامین و مصرف هم زمان داروها و مواد حاوی کافیین در این دوران وجود دارد. با توجه به این که تحقیقات کافی در مورد آثار تراتوژنیک کلومی پرامین و مصرف هم زمان آن با کافیین در دوران ارگانوژنز انجام نگرفته است، هدف از این تحقیق، بررسی آثار تراتوژنیک کلومی پرامین، کافیین و مصرف هم زمان آن ها بر جنین موش صحرایی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه ۴۲ موش صحرایی باردار، دوزهای تعیین شده داروها را روزانه به صورت تزریقی از روز هشتم تا پانزدهم بارداری دریافت کردند. در روز هفدهم بارداری، جنین ها خارج شده و مورد مطالعه ماکروسکوپی و بررسی ناهنجاری های ظاهری قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش دوز کافیین و مصرف هم زمان کافیین و کلومی پرامین، افزایش قابل ملاحظه ای در میزان مرگ و میر جنین، ناهنجاری های ظاهری، چرخش غیرطبیعی، چروکیدگی پوست و خون ریزی زیر پوستی دیده می شود. تجزیه آماری نشان داد که میزان اثرات تراتوژنیک کافیین در دوز بالا و تجویز هم زمان کلومی پرامین و کافیین به صورت معنی داری بیش تر از سایر گروه ها می باشد (P£۰٫۰۰۱).
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از تراتوژن بودن کافیین در دوز بالا و مصرف هم زمان کلومی پرامین و کافیین می باشد. توصیه می گردد که مادران باردار از مصرف بی رویه داروها و غذاهای کافیین دار و مصرف هم زمان آن ها با کلومی پرامین در سه ماهه اول بارداری خودداری نمایند.