مقاله بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بنه بر رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی ملایر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بوم شناسی کشاورزی از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بنه بر رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی ملایر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگ زعفران
مقاله بنه دختری
مقاله دوره گلدهی
مقاله عملکرد کلاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی هدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات تاریخ کاشت و تراکم بنه بر عملکرد و برخی خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی ملایر، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت (۲۵ تیر، ۲۵ مرداد و ۲۵ شهریور ماه) و چهار تراکم (۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ بنه در مترمربع) بودند. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که اثر تاریخ کاشت بر تعداد گل، تعداد برگ، طول کلاله و وزن خشک کلاله هر گل معنی دار بود، در حالی که تراکم کاشت تاثیر معنی داری بر عملکرد کلاله، تعداد گل، طول دوره گلدهی، تعداد و طول برگ ها، وزن و طول کلاله و تعداد بنه های دختری داشت. کاشت در تیر ماه باعث تولید بیشترین تعداد گل در واحد سطح و بیشترین میزان طول و وزن کلاله شد، ولی با این حال از لحاظ عملکرد کلاله اختلاف معنی داری بین تیمارهای تاریخ کاشت مشاهده نشد. افزایش تراکم کاشت نه تنها باعث شد گلدهی زودتر شروع شود بلکه باعث کاهش معنی دار دوره گلدهی نیز شد، به صورتی که با افزایش تراکم از ۲۵ بنه در مترمربع به ۱۰۰ بنه در مترمربع، طول دوره گلدهی ۳۳ درصد کاهش یافت. با افزایش تراکم کاشت از ۲۵ به ۱۰۰ بنه در مترمربع تعداد بنه دختری تولید شده نیز ۵۶ درصد کاهش یافت. به طور کلی، کاشت در تیر ماه اثرات مثبت بیشتری بر خصوصیات رشدی زعفران داشت. از سوی دیگر، تراکم کاشت ۱۰۰ بنه در مترمربع به دلیل تاثیر مثبت بر عملکرد و کاهش طول دوره گلدهی قابل توصیه می باشد.