مقاله بررسی اثرات تاریخ و فاصله کشت روی واکنش جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان نسبت به قارچ Peronospora destructor عامل بیماری سفیدک دروغی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تاریخ و فاصله کشت روی واکنش جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان نسبت به قارچ Peronospora destructor عامل بیماری سفیدک دروغی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیاز
مقاله بیماری سفیدک دروغی
مقاله تاریخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله Peronospora destructor

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارایی عبدالستار
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاحی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری سفیدک دروغی پیاز با عامل Peronospora destructor Berk یکی از بیماریهای مخرب پیاز می‌باشد که هر ساله در مناطق مرطوب و خنک خسارات شدیدی به محصول پیاز وارد می کند. راههای مختلفی از جمله کاربرد قارچکش‌ها، تغییر تاریخ کاشت و استفاده از ارقام مقاوم برای کنترل بیماری پیشنهاد شده است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و همچنین فاصله ردیفهای کشت و فاصله بوته ها روی ردیفهای کاشت در جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان نسبت به بیماری سفیدک دروغی با هدف امکان کنترل غیر شیمیایی بیماری به صورت یک آزمایش فاکتوریل با سه عامل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳۶ تیمار و ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. ۴ تاریخ کاشت نشاء شامل ۱۵ شهریور، ۳۰ شهریور، ۱۴ مهر و ۲۹ مهر به عنوان عامل اصلی و ۳ فاصله ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتی متر بین ردیفها و ۵، ۵٫۷ و ۱۰ سانتی متر بین بوته ها روی ردیف ها به عنوان دو عامل دیگر در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت در سطح ۱ درصد و اثر فاصله بین ردیفها و بوتها روی ردیفها در سطح ۵ درصد معنی دار بود. به این صورت که شدت بیماری در تاریخ کشت ۲۹ مهر (۱۹٫۱۸درصد) نسبت به تاریخ کشت ۱۵ و ۳۰ شهریور (۸۳٫۹۰ و ۱۹٫۹۳ درصد) کاهش یافت و همچنین شدت بیماری در فاصله ۴۰ سانتی متر ردیفها از هم ۱۹٫۱۸ درصد بود و این در حالی است که شدت بیماری در ردیفهای با فاصله ۲۰ سانتی متر از هم ۷۱٫۷۲درصد اندازه گیری شد و همینطور شدت بیماری در بوته های با فاصله ۵ سانتی متری از هم روی ردیف کشت ۴۲٫۷۰ درصد بود. شدت بیماری در بوته هایی با فاصله ۱۰ سانتی متری یاز هم ۴۸٫۶۴ درصد اندازگیری گردید.