مقاله بررسی اثرات تابش گاما بر عملکرد دانه و صفات مرفولوژیکی وابسته به ورس در برنج (.Oryza sativ L) رقم طارم هاشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات تابش گاما بر عملکرد دانه و صفات مرفولوژیکی وابسته به ورس در برنج (.Oryza sativ L) رقم طارم هاشمی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله اشعه گاما
مقاله حرکت خمش و عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهپورجویباری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی پطرودی الیاس
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشعه گاما نوعی از امواج الکترومغناطیسی است که دارای خاصیت ایجاد یونیزاسیون و برانگیختگی بوده و قدرت نفوذ آن بیشتر از ذرات بتا و آلفا می باشد. لذا به منظور بررسی اشعه گاما بر صفات زراعی و مرفولوژیکی وابسته به ورس در برنج رقم طارم هاشمی، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در شهرستان قائم شهر انجام گرفت. بذور برنج تحت تابش دزهای مختلف اشعه گاما به کمک کبالت ۶۰ در چهار سطح ۳۰۰ و ۲۰۰ و ۱۰۰ گری و شاهد یا بدون تابش تیمار بودند. نتایج نشان داد حرکت خمش میانگره های سوم و چهارم با افزایش دز اشعه گاما تا ۳۰۰ گری در مقایسه با شاهد به ترتیب به نسبت ۲۷٫۴ و ۲۸٫۱% روند کاهشی داشتند. حداکثر عملکرد دانه با تابش ۳۰۰ گری (۲۵۹ گرم در متر مربع) به دست آمد زیرا بیشترین تعدا کل خوشه چه در خوشه به میزان ۱۷۰٫۱۵ عدد و خوشه در متر مربع به میزان ۴۰۱٫۲۵ عدد برای همین دز تابش حاصل گردید. کمترین عملکرد دانه به میزان ۱۷۳٫۷۵ گرم در متر مربع برای تیمار شاهد حاصل شد. حداقل ارتفاع بوته با تابش گاما ۳۰۰ گری به دست آمد که برابر ۱۴۵٫۰۱ سانتی متر بود و بیشترین ارتفاع بوته به ترتیب برای تابش ۱۰۰ گری و شاهد بود که به طور متوالی برابر ۱۵۳٫۰۷ و ۱۵۶٫۵۶ سانتی متر شد.