مقاله بررسی اثرات برهم کنش K`N-pS، در سیستم `Kpp استفاده از روش فدیف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات برهم کنش K`N-pS، در سیستم `Kpp استفاده از روش فدیف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله (1405)&#8743
مقاله هسته های کائونی
مقاله حالت های هسته ای کائونی بسیار مقید
مقاله `Kpp و کاپور- پیرلز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری سیدظفراله
جناب آقای / سرکار خانم: مائدا شووجی
جناب آقای / سرکار خانم: آکائیشی یشینری
جناب آقای / سرکار خانم: یامازاکی تشیماتسو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس رهیافت فدیف- یاکبوسکی و رهیافت AGS (آلت-گرسبرگر-سندآس)، محاسبات سه جسمی در کانال های جفت شده را برای حالت شبه مقید سبک ترین سیستم کائونی `K (NN)I=1 (I=1/2) با تکانه زاویه ای کل و پاریته Jp=`0 و تکانه زاویه ای مداری و اسپین کل S=L=0 در سیستم `KnnpSN در فضای تکانه انجام داده ایم، و وابستگی انرژی این سیستم سه جسمی را به برهم کنش دو جسمی `KN-pS بررسی کرده ایم.