مقاله بررسی اثرات اعمال ویبراسیون عمومی بدن بر پروفیل های خونی در مبتلایان به دیابت نوع دو همراه با نوروپاتی محیطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توانبخشی نوین از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات اعمال ویبراسیون عمومی بدن بر پروفیل های خونی در مبتلایان به دیابت نوع دو همراه با نوروپاتی محیطی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع دو
مقاله دستگاه ویبراسیون عمومی بدن
مقاله پروفیل های خونی
مقاله پروتیین انتقال دهنده گلوکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردی یوسفی نژاد امین
جناب آقای / سرکار خانم: شادمهر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: علیایی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت نوع دو دارای عوارض ثانویه بسیار جدی می باشد. ورزش با ایجاد تغییر در پروفیل های خونی باعث کاهش عوارض می گردد ولی مبتلایان به دیابت تمایل چندانی به انجام ورزش ندارند. با توجه به شیوع بی حرکتی در این بیماران ویبراسیون عمومی بدن Whole Body Vibration (WBV) شاید بتواند جایگزین مناسبی برای ورزش باشد. از آنجا که اثرات این مداخله بر بیماران دیابتی بطور جامع مورد بررسی قرار نگرفته است هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات اعمال WBV بر پروفیل های خونی در مبتلایان به دیابت نوع دو می باشد.
روش بررسی: ۲۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع دو با کمک روش داده های همسان شده به دو گروه کنترل (n=10) و آزمون (n=10) تقسیم شدند. گروه آزمون تحت WBV با فرکانس ۳۰ هرتز و آمپلی تود ۲٫۵ میلی متر به مدت شش هفته و هفته ای دو بار قرار گرفتند. گروه کنترل در این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافت ننمودند. فاکتورهای خونی قبل و بعد از درمان در دو گروه بررسی شدند.
یافته ها: میزان قند خون ناشتا و هموگلبین گلیکولیزه در گروه درمان نسبت به کنترل کاهش یافت هرچند این تفاوت از لحاظ آماری بین دو گروه معنی دار نشد (P=0.44). بین پروفیل های کلسترول، HDL،LDL  و تری گلیسرید (TG) هیچ گونه تفاوت معنی دار آماری قبل و بعد از درمان در دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: شاید اعمال WBV با پارامترهای مذکور بتواند در کاهش قند ناشتا و هموگلبین گلیکولیزه مبتلایان به دیابت نوع دو موثر باشد. از جمله علل این تغییرات می توان به افزایش پروتیین انتقال دهنده گلوکز در سلول ها اشاره کرد.