مقاله بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای: رویکرد پویایی سیستمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای: رویکرد پویایی سیستمی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار برق
مقاله ظرفیت نیروگاه ها
مقاله تولید انرژی الکتریکی
مقاله قیمت برق
مقاله پویایی سیستمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به افزایش قیمت برق در بازار و در نتیجه تغییر در تولید برق و به تبع آن انتشار آلاینده های زیست محیطی منجر شود. جهت سنجش کمی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان انتشار آلاینده ها در کشور، در این مقاله بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی مدل سازی می شود. این مدل دارای بخش های نرخ بازگشت سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری، تولید، تقاضا و قیمتاست که برای شبیه سازی آن از نرم افزار پاورسیم استفاده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که در صورت ادامه روند قیمت های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چارچوب مدل، پیش بینی می شود میزان آلاینده های کربنی از ۱۵۶ میلیون تن درهر تراوات ساعت در ابتدای دوره با ۵ درصد رشد سالیانه به ۲۷۷٫۸ میلیون تن برای گازهای گلخانه ای و ۱۷۵ هزار تن برای گازهای آلاینده در پایان دوره شبیه سازی خواهد رسید. با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزای شقیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، تولید برق و به تبع آن میزان آلاینده های زیست محیطی کاهش محسوسی خواهد داشت. نتایج مدل نشان می دهد با حفظ رشد اقتصادی ۵٫۴ درصد، میزان تولید آلاینده های زیست محیطی در پایان دوره نسبت به زمان عدم اجرای طرح تحول ۱درصد کاهش رشد سالیانه خواهد داشت و درصورت افزایش رشد اقتصادی به ۸ درصد، میزان انتشار سالانه حدود ۳درصد افزایش رشد سالیانه خواهد داشت. همچنین درصورت افزایش رشد راندمان نیروگاهها بر اساس قانون پنجم توسعه، با رشد ۵٫۴ درصدی ۰٫۶ درصد کاهش رشد سالیانه و در صورت رشد ۸ درصدی، حدود ۰٫۴ درصد نسبت به پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش رشد خواهد داشت.