مقاله بررسی اثرات اسکولکس کشی میوه زرشک بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات اسکولکس کشی میوه زرشک بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکینوکوکوس گرانولوزوس
مقاله کیست هیداتیک
مقاله Berberis vulgaris

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زائری فرید
جناب آقای / سرکار خانم: متقی فر افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جراحی یکی از بهترین راه های درمان کیست هیداتیک است. استفاده از مواد پروتواسکولکس کش در حین جراحی کیست هیداتیک جهت جلوگیری از به وجود آمدن کیست های ثانویه، امری ضروری می باشد. تا به حال ماده پروتواسکولکس کشی که به طور کامل موثر بوده و عوارض جانبی کمی داشته باشد شناخته نشده است. زرشک از گیاهان بومی ایران است که از دیرباز جهت درمان برخی بیماری ها از آن استفاده شده است. مطالعات نشان می دهد که این گیاه دارای اثرات ضدباکتریایی، ضدقارچی و ضدانگلی است.
روش بررسی: کبدهای آلوده به کیست هیداتید از کشتارگاه جمع آوری شدند. درصد حیات پروتواسکولکس ها توسط رنگ آمیزی حیاتی ائوزین %۰٫۱ سنجیده شد. فعالیت پروتواسکولکس کشی عصاره آبی ۰٫۵، ۱، ۲ و ۴ mg/ml و عصاره آبی – الکلی ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱ و ۲ میلی گرم در میلی لیتر در زمان های ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. سرم فیزیولوژی و آب نمک اشباع به عنوان کنترل منفی و مثبت مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته ها: غلظت ۴ mg/ml عصاره آبی زرشک مانند کنترل مثبت عمل کرد و در پنج دقیقه اول مواجهه ۱۰۰% پروتواسکولکس ها را از بین برد. کم ترین درصد پروتواسکولکس کشی (%۱۲٫۳) مربوط به رقت ۰٫۵ mg/ml بود. عصاره آبی – الکلی در غلظت ۲ mg/ml در پنج دقیقه اول مواجهه ۱۰۰% پروتواسکولکس ها را از بین برد که مشابه کنترل مثبت بود. در هر دو عصاره، فعالیت پروتواسکولکس کشی با افزایش رقت، افزایش یافت (P<0.001).
نتیجه گیری: اثر پروتواسکولکس کشی عصاره آبی و آبی – الکلی میوه زرشک در رقت پایین و زمان کم بسیار چشمگیر بوده است. بنابراین این ماده می تواند پس از بررسی در مدل حیوانی و آزمایش های تکمیلی، به عنوان پروتواسکولکس کش موثر و مناسب، مورد استفاده قرار گیرد.