مقاله بررسی اثرات اسید ایکوزاپنتانوئیک (EPA) بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری، برخی فاکتورهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات اسید ایکوزاپنتانوئیک (EPA) بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری، برخی فاکتورهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هلیکوباکترپیلوری
مقاله اسیدایکوزاپنتانوئیک
مقاله ریشه کنی
مقاله فاکتورهای التهابی سرم
مقاله ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاندوزی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: شیدفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: باتوجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباکترپیلوری و عوارض ناشی از مزمن شدن آن، همچنین فعالیت ضدباکتریایی علیه هلیکوباکترپیلوری و خواص ضدالتهابی اسیدهای چرب امگا-۳، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل یاری با اسیدایکوزاپنتانوئیک (EPA=Eicosapentaenoic Acid) بر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری، سطح برخی نشانگرهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم انجام گرفت.
روش کار: در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی کنترل شده IRCT: 201101122709N16))، ۶۴ بیمار آلوده به هلیکوباکترپیلوری (۳۱ مورد و ۳۳ شاهد)، در کنار درمان ۴ دارویی عفونت، به طور تصادفی روزانه ۲ گرم مکمل EPA یا روغن Triglycerides Chain Medium)) MCT به عنوان دارونما، به مدت ۱۲ هفته دریافت کردند. دریافت غذایی افراد توسط یاد آمد ۲۴ ساعته خوراک (۲۴ hour food recall) جمع آوری و با نرم افزار Nutritionist IV آنالیز شد. نمونه گیری از خون ناشتا و اندازه گیری وزن، قد و سطح فعالیت بدنی در ابتدا و انتهای مطالعه انجام گرفت.
یافته ها: توزیع جنسیت، میانگین سن، وزن، دریافت روزانه انرژی، درشت مغذی ها، ریزمغذی های مرتبط با وضعیت آنتی اکسیدانی، سطح فعالیت بدنی و متغیرهای بیوشیمیایی، در ابتدای مطالعه بین دوگروه تفاوت معنی داری نداشت. تفاوت معنی داری نیز در وزن، سطح فعالیت بدنی و دریافت غذایی روزانه، قبل و بعد از مطالعه در دو گروه دیده نشد. میزان ریشه کنی عفونت، سطح اینترلوکین-۶ (IL-6)، اینترلوکین-۸ (IL-8) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی TAC (Total Antioxidant Capacity) بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت، در حالی که سطح پروتئین واکنش گر C باحساسیت بالا (hs-CRP: high sensitivity C-Reactive Protein) در گروه EPA به طورمعنی دار کاهش داشت (۰٫۰۲=p).
نتیجه گیری: ۱۲ هفته مکمل یاری با اسیدایکوزاپنتانوئیک، بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری، سطح سرمی IL-6، IL-8 و TAC تاثیر معنی داری نداشته و می تواند سطح hs-CRP را کاهش دهد.