مقاله بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و عملکرد سه رقم ماش تحت تنش فرسودگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و عملکرد سه رقم ماش تحت تنش فرسودگی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ بذر
مقاله ماش
مقاله فرسودگی بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخشی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: ابدالی مشهدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی خانیانی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و عملکرد ارقام مختلف ماش (پرتو، گوهر و هندی)، تحقیقی در مزرعه و آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید. این آزمایش در دو مرحله بصورت آزمایشگاهی و مزرعه ای در تابستان ۱۳۸۹ انجام شد. در بخش آزمایشگاهی، شامل دو آزمایش جداگانه در دو محیط فرسوده و غیرفرسوده اجرا شد که در نهایت تجزیه مرکب روی آن انجام گرفت. در هر محیط، آزمایش فاکتوریل شامل سه رقم (ارقام پرتو، گوهر و هندی) و سطوح مختلف پتانسیل اسمزی (۰، ۳-، ۶- و ۹- بار) بود که در سه تکرار انجام گرفت. در بخش مزرعه ای یک آزمایش فاکتوریل ۳ فاکتوره با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجراء گردید، فاکتور اول شامل رقم (پرتو، گوهر و هندی)، فاکتور دوم فرسود گی (استفاده از بذور فرسوده و غیر فرسوده) و فاکتور سوم شامل سطوح مختلف پتانسیل اسمزی (۰، ۳-، ۶- و ۹- بار) بود. نتایج نشان داد که تیمار رقم، پرایمینگ و تنش فرسودگی بر روی کلیه صفات مورد بررسی در آزمایشگاه و مزرعه تاثیر معنی داری داشت.