مقاله بررسی اثرات استفاده مزمن از کتامین بر نواحی جیروس دندانه دار و CA3 هیپوکامپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۱۳ تا ۴۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات استفاده مزمن از کتامین بر نواحی جیروس دندانه دار و CA3 هیپوکامپ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتامین
مقاله جیروس دندانه دار
مقاله CA3
مقاله هیپوکامپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فوقی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کتامین نوعی داروی بیهوشی است که در بیهوشی انفکاکی استفاده می شود. اثرات سایکوتوژنیک به همراه سرخوشی (euphoria) ناشی از مصرف کتامین باعث شده است که به عنوان یک داروی روان گردان مورد سوء استفاده قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات مصرف مزمن کتامین بر نواحی جیروس دندانه دار وCA3  هیپوکامپ می باشد.
مواد و روش کار: در این تحقیق تعداد ۲۰ سررت ۸ هفته نر به وزن ۲۰۰ – ۱۵۰ گرم به طور کاملا تصادفی در دو گروه تجربی و گروه شاهد (N=10) تقسیم گردیدند. گروه تجربی کتامین به میزان ۱۰ mg/kg به صورت داخل صفاقی (intra peritoneal) به مدت یک هفته دریافت نمودند. در پایان یک هفته نمونه ها با استفاده از کرزیل ویوله رنگ آمیزی و برای شمارش نورون های دژنره در نواحی جیروس دندانه ار و ناحیه CA3 از روش تعدیل یافته استریولوژیک استفاده گردید.
یافته ها: شمارش نورون های تیره در ناحیه گرانولر جیروس دندانه دار گروه مورد اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان داد (P<0.001). مقایسه تعداد نورون های تیره در لایه پیرامیدال ناحیه CA3 گروه مورد و گروه کنترل اختلاف معنی داری برخوردار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سو مصرف مزمن کتامین می تواند مرگ نورونی را در سلول های گرانولر و پیرامیدال نواحی جیروس دندانه دار و CA3 را افزایش دهد.