مقاله بررسی اثرات استفاده از مخلوط گیاهان دارویی نعناع، آویشن و مرزه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ های تخم گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۵۲۵ تا ۱۵۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات استفاده از مخلوط گیاهان دارویی نعناع، آویشن و مرزه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ های تخم گذار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرغ تخم گذار
مقاله گیاهان دارویی
مقاله پارامترهای خونی
مقاله سطح ایمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علی
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پیش جنگ جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش جهت ارزیابی اثرات مخلوط های مختلف گیاهان دارویی آویشن، نعناع و مرزه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون در مرغ های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد ۱۹۲ قطعه مرغ تخم گذار، در ۴ تیمار شامل تیمار شاهد که در آن از گیاهان دارویی استفاده نشده بود، تیمار ۲) حاوی ۲ درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن ۲۵%، نعناع ۵۰% و مرزه ۲۵%)، تیمار ۳) حاوی ۲ درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن ۵۰%، نعناع ۲۵% و مرزه ۲۵%) و تیمار ۴) حاوی ۲ درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن ۲۵%، نعناع ۲۵% و مرزه ۵۰%) با ۴ تکرار و ۱۲ قطعه مرغ در هر تکرار در هر تکرار به مدت ۱۲ هفته انجام گردید. نتایج نشان داد که استفاده از مخلوط های مختلف گیاهان دارویی دارای اثرهای معنی داری بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی و درصد و نسبت سلول های ایمنی خون مرغ های تخم گذار می باشد (۰٫۰۵>p). نتیجه گیری می شود که استفاده از مقدار ۲ درصد مخلوط سه گیاه دارویی فوق الذکر مطابق گروه آزمایشی ۳، موجب بهبود عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و سطح ایمنی مرغ های تخم گذار می گردد.