مقاله بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۵۴ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرآسیبی
مقاله بازدارندگی
مقاله اندازه بذر
مقاله آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دولت آبادی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: استیری هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر اندازه بذر بر کاهش اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال ۱۳۹۰ انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: بذور گندم (ریز و درشت)، عصاره آبی اندام های مختلف آفتابگردان (برگ، ساقه و ریشه) و غلظت های مختلف عصاره آبی (۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ درصد). نتایج آزمایش نشان داد که عصاره ریشه آفتابگردان نسبت به عصاره ساقه و برگ اثرات منفی شدیدتری بر خصوصیات جوانه زنی ارقام ریز و درشت گندم داشت. غلظت ۲۵ درصد عصاره آفتابگردان بیشترین درصد بازدارندگی (۴۳ درصد) بر جوانه زنی گندم داشت که این بازدارندگی در بذرهای ریز نسبت به بذور درشت بیشتر بود. بذور درشت تر از نظر کلیه خصوصیات مورد مطالعه نسبت به بذور ریزتر برتر بودند. در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از بذرهای درشت سبب کاهش اثرات منفی بازدارنده جوانه زنی آفتابگردان می شود.