مقاله بررسی اثرات آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد و برخی از صفات زراعی زعفران (.Crocus sativus L) در منطقه شهر ری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد و برخی از صفات زراعی زعفران (.Crocus sativus L) در منطقه شهر ری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم پیاز
مقاله آرایش کاشت
مقاله عملکرد
مقاله زعفران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی طرقی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم پیاز بر عملکرد و برخی از صفات زراعی زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه شهر ری، آزمایشی در تابستان ۱۳۹۰ به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اجرا گردید که در آن آرایش کاشت (A) در دو سطح (جوی پشته ای و کرتی) به عنوان عامل اصلی، تراکم پیاز (B) بر اساس فاصله پیازها روی ردیف کاشت در چهار سطح (۲٫۵، ۳٫۵، ۴٫۵ و ۵٫۵ سانتی متر) به عنوان عامل فرعی و از اکوتیپ اصفهان به عنوان رقم مورد آزمایش استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر آرایش کاشت بر تمامی صفات از جمله عملکرد زعفران معنی دار است، به طوری که بیشترین عملکرد زعفران (کلاله+خامه) در آرایش کاشت کرتی به دست آمد. اثر تراکم پیاز بر تعداد گل، وزن تر و خشک گل و عملکرد معنی دار شد، در این شرایط بیشترین عملکرد زعفران با۳٫۲۱ kg/ha  در فاصله بوته روی ردیف ۲٫۵ سانتی متر  (160 corm/m2) و کمترین عملکرد زعفران با در فاصله بوته روی ردیف ۵٫۵ سانتی متر (72.72 corm/m2) حاصل گردید. آرایش کاشت کرتی و افزایش تراکم باعث افزایش عملکرد زعفران شد. اثر متقابل عوامل آزمایشی بر تمامی صفات مورد آزمون غیر معنی دار بود.