مقاله بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی حوزه آبریز شمال شرقی خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی حوزه آبریز شمال شرقی خلیج فارس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوزه رود حله
مقاله خلیج فارس
مقاله کاربرد سنتی
مقاله گیاهان دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولتخواهی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نبی پور ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه گیاهان دارویی به طور وسیعی برای درمان بیماری های مختلف و بهبود سلامت بشر مورد استفاده قرار می گیرند و این به سبب خصوصیات دارویی آنان است.
هدف: شناسایی گونه های گیاهی و جمع آوری اطلاعات افراد بومی در مورد خواص و نحوه به کارگیری گونه ها در درمان بیماری ها.
روش بررسی: این پژوهش با بررسی دقیق منطقه و جمع آوری اطلاعات در زمینه کاربرد گیاهان دارویی از حدود ۱۲۰ نفر افراد آگاه محلی و سپس شناسایی گونه های دارویی و تعیین نام علمی آن ها در محدوده سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ انجام گرفت و سپس پرمصرف ترین گیاهان و همچنین پرجمعیت ترین خانواده ها و جنس ها در منطقه مشخص شدند.
نتایج: این بررسی نشان می دهد که در این حوزه ۷۰ گونه گیاه دارویی متعلق به ۳۷ خانواده و ۶۲ جنس حضور دارند. از میان ۳۷ خانواده گیاهی شناسایی شده در این حوزه خانواده کاسنی (Asteraceae) با ۷ گونه پرجمعیت ترین خانواده و جنس بارهنگ (Plantago) با ۴ گونه بزرگترین جنس در حوزه مورد مطالعه می باشد. بیشترین گیاهان دارویی در منطقه در درمان بیماری های گوارشی مورد استفاده قرار می گیرند.
نتیجه گیری: به طور کلی یافته های این پژوهش می تواند بنیانی برای انتخاب گیاهان دارویی مفید برای مطالعات فارماکولوژی و فیتوشیمی و دست آوردی برای کشف داروهای جدید باشد.