مقاله بررسی ابعاد کمبود آموزشی در جامعه روستایی ایران با تمرکز بر دانش اطلاعاتی و اولویت های رویارویی با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۲۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ابعاد کمبود آموزشی در جامعه روستایی ایران با تمرکز بر دانش اطلاعاتی و اولویت های رویارویی با آن
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمبود آموزشی
مقاله دانش اطلاعاتی
مقاله خانوارهای روستایی
مقاله شاخص های فقر
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانیان عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: بخشوده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقر پدیده یی چند بعدی است و کمبود آموزشی یکی از جنبه های آن است. هدف این مطالعه، شناخت ابعاد و ماهیت کمبود آموزشی در جامعه روستایی ایران، و یافتن راه بردهای مناسب برای مبارزه با آن است. به این منظور از شاخص های دانش اطلاعاتی، نسبت سرشمار تنگ دستی، نسبت شکاف فقر، و فن رتبه بندی بر اساس شباهت به بهترین راه حل استفاده شد. آمار و اطلاعات پژوهش مربوط به خانوارهای روستایی سراسر کشور در سال ۱۹۳۱ است که از طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، که در سطح ملی توسط مرکز آمار ایران اجرا می شود، به دست آمده است. نتایج نشان داد که کمبود آموزشی بر همه خانوارهای روستایی حاکم است. عمق و کیفیت کمبود آموزشی حاکم بر این خانوارها به گونه ای است که به طور متوسط خانوارهای روستایی به بیش از دو پنجم امکانات و تسهیلات آموزشی دست رسی ندارند. بر اساس نتایج، مهم ترین راه برد رویارویی با کمبود آموزشی، گسترش اینترنت و افزایش تعداد کاربران آن است. پس از آن در بعد آموزش رسمی، پرداختن به آموزش عالی، و در بعد پذیرش و به کارگیری اطلاعات، انتشارات به ویژه کتاب و کتابخوانی اهمیت بالایی دارد.