مقاله بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتی پرورش کودکان در خانواده های ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۸۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتی پرورش کودکان در خانواده های ایرانی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد روان شناختی
مقاله الگوهای سنتی پرورش
مقاله سلامت روانی
مقاله لالائی
مقاله چیستان
مقاله قصه
مقاله ضرب المثل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدائی مجد وحید
جناب آقای / سرکار خانم: بخشعلی اف ارسطو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانایی ها و قابلیت های فکری و روانی مردم ایران درزمینه های دین، عقل، تفکر، آداب و رسوم و سایر سرمایه های ملی و معنوی آنان که در قالب های خاص فرهنگی چون ضرب المثل ها، چیستان ها، قصه ها و ترانه های ملی و… شکل یافته است، جایگاه ویژه ای در نزد عموم طبقات جامعه ایرانی داشته و در تاریخ هویت و خودشناسی مردم ایران و معارف علمی و تربیتی آنان منعکس شده است. برهمین اساس مقاله حاضر با هدف معرفی و بررسی یکی از مهم ترین و عالی ترین پشتوانه های توسعه و تعمیق سلامت روانی در کودکان ایران معاصر تهیه شده است و به بررسی و تبیین ابعاد روان شناختی الگوهای سنتی پرورش کودکان در خانواده های ایرانی می پردازد. مقاله حاضر از نوع کیفی بوده و در بررسی داده ها نیز از طریق تحلیل محتوا و استفاده از رویکرد تفسیری که یکی از معیارهای اساسی در تحلیل داده های کیفی از نظر میلز و هابرمن می باشد، به تبیین مفاهیم تربیتی و روان شناختی لالائی ها، ضرب المثل ها، چیستان ها و قصه های موجود در متن کتاب های مرتبط با فرهنگ فولکلور مردمان مناطق مختلف ایران، پرداخته است. با توجه به گستردگی جامعه مورد مطالعه تعداد ۳۷ منبع معتبر و مرجع با کمیت محتوایی متفاوت برای بررسی روشهای تربیتی خانواده ها از مناطق فارسی زبان و آذربایجان به عنوان نمونه های مورد مطالعه انتخاب گردید و از این طریق درون مایه ها و مضامین اصلی آنان که در پرورش کودکان مورد توجه بوده است، استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشانگر آنست که از سال های بسیار دور خانواده ها و بویژه مادران در ایران روش های تربیتی سالم و مبتنی بر ارزش های ملی و معنوی همچون قصه، لالائی، چیستان و ضرب المثل ها را برای رشد کودکان خود برگزیده اند که دارای ماهیت علمی و مضامین روان شناختی است و در شکل دهی به سلامت عمومی و تربیت صحیح کودکان حائز اهمیت می باشد.