مقاله بررسی ابعاد حقوقی گارانتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ابعاد حقوقی گارانتی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه
مقاله تعهدات گارانتی دهنده
مقاله جعاله خاص
مقاله گارانتی
مقاله ماهیت حقوقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: شنیور قادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در میان خدمات پس از فروش، تعهد به تعویض و تبدیل کالای ناقص یا معیوب (گارانتی) جایگاه ویژه ای دارد. تعهد مزبور ممکن است در قالب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل مطرح شود. درباره مشروعیت آن به دلیل غرری بودن، تردیدهایی وجود دارد، ولی صحت و مشروعیت آن با تکیه بر دلایل صحت عقود و شروط اثبات شدنی است. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی و تحلیل فنی آن، انطباق آن بر عقود و قراردادها را ضروری می کند. حقوق دانان درباره ماهیت حقوقی گارانتی اختلاف نظر دارند. تحلیل هایی در قالب عقودی مانند جعاله خاص، بیمه و عقد مستقل مطرح می شود. با وجود این، فرضیه مستقل بودن ماهیت حقوقی گارانتی به طبیعت و ماهیت آن نزدیک تر است.