مقاله بررسی ابعاد ادراک از ریسک صاحبان خودرو از روش پرداخت الکترونیک بهای سوخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ابعاد ادراک از ریسک صاحبان خودرو از روش پرداخت الکترونیک بهای سوخت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک از ریسک
مقاله بازاریابی خدمات بانکی
مقاله پرداخت الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: سیدهاشمی تولون محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع ادراک از ریسک یک ساختار روان شناختی موثر در بازاریابیبوده، مفهوم آن در بازاریابی مرتبط با نتایج منفی احتمالی ناشی از خرید نادرست است. در این پژوهش برای بررسی موضوع ادراک از ریسک صاحبان خودرو از روش پرداخت الکترونیک بهای سوخت سعی شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون و انجام مصاحبه با بیست تن از خبرگان و متخصصین مرتبط با پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در چارچوب بررسی میدانی و طرح سئوالات باز به بررسی ابعاد مختلف ادراک از ریسک و میزان اهمیت هر یک در پذیرش و استفاده از خدمت یاد شده پرداخته شود. بدین منظور از مدل ترکیبی ادراک ریسک پیتر و تارپی (ریسکهای فیزیکی، عملکرد، روان جامعه شناختی، مالی و اتلاف وقت) به منزله مدل اولیه استفاده شد. بر این اساس، خبرگان ضمن تایید چارچوب کلی مدل، حذف بعد روان شناختی و افزودن ابعاد ریسک امنیت و حفظ اسرار به آن، ریسکهای مالی و عملکرد را دارای بیشترین اهمیت ارزیابی کرده، ابعاد اتلاف وقت، حفظ اسرار، امنیت و فیزیکی در رتبه های بعدی قرار دارند.