مقاله بررسی ابعاد اخلاقی بکارگیری سلول های بنیادی جنینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ابعاد اخلاقی بکارگیری سلول های بنیادی جنینی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد اخلاقی
مقاله مسوولیت دولت
مقاله سلول های بنیادی
مقاله شخصیت انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: بررسی ابعاد اخلاقی بکارگیری سلول های بنیادی جنینی حاصل از همانندسازی درمانی، از آن جهت مهم است که در علم حقوق، اخلاق همواره یکی از منابع اصلی بوده و اصولا چالشی که موضع گیری اخلاق را در بررسی موضوع واداشته این است که آیا پژوهش و تحقیقات و در نهایت درمان با سلول های بنیادی جنینی حاصل شده از رویان، نقض و هتک هویت و شخصیت انسانی محسوب می شود یا خیر؟ لذا محوریت بحث بر زمان شکل گیری شخصیت انسانی است.
روش: روش تحقیق بر پایه منابع کتابخانه ای موجود در قالب کتب، مجلات داخلی و خارجی و سایت های اینترنتی حاوی کدهای اخلاقی می باشد.
یافته ها: در بررسی و تحلیل زمان تکوین شخصیت انسانی و حاکم نمودن پندهای اخلاقی به نظر می رسد رویکرد تکثرگرا، راه حلی مناسب در حل این معضل است، به این معنا که مجموعه ای از معیارهای تعیین کننده، می تواند روندی حیاتی در رویان شکل دهند و غیر مقطعی بودن این معیارها، پژوهشگران را در درک بهتر مطلب کمک می کند.
نتیجه گیری: تنها روش برای جلوگیری از سوء استفاده های تحقیقاتی، ممنوعیت نیست، بلکه برنامه ریزی واقع گرایانه و شناخت خطاهای اخلاقی در کاربرد سلول های بنیادی است و دولت می تواند با حمایت مالی از بیماران نیازمند سلول در قالب بیمه های درمانی یا بسته های حمایتی، هزینه های مازاد را به نحوی مدیریت و از سویی تسهیلاتی برای دهندگان داوطلب گامت قرار داده و بر آن نظارت کند.