مقاله بررسی ابتلای همزمان اختلالات روانپزشکی در افراد همسر آزار (مطالعه کیفی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ابتلای همزمان اختلالات روانپزشکی در افراد همسر آزار (مطالعه کیفی)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسر آزاری
مقاله ابتلا همزمان
مقاله اختلالات روان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشونت علیه همسران از مشکلات عمده بهداشت روان در خانواده هاست. بر اساس تحقیقات، مردان همسر آزار به اختلالات روانپزشکی متعددی دچار هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ابتلا به اختلالات روانپزشکی در افراد دچار رفتارهای خشونت آمیز خانگی در شهر تهران بود. این مطالعه به شکل کیفی در مقایسه داده های نمونه مشتمل بر دو گروه مطالعه سالم و همسر آزار استخراج و تفسیر شد و تشخیص های روانپزشکی بر اساس TR-DSM-IV مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رتبه بندی ابتلای همزمان ده اختلال روانپزشکی با مشکل همسر آزاری به ترتیب عبارت اند از؛ اختلال سوء مصرف مواد مخدر یا محرک با ۳۹٫۹%، مجموعه اختلالات کنترل تکانه یا تکانشگری  35.3%، اختلال ناتوانی در یکی از کارکردهای جنسی ۳۱٫۶%، اختلال شخصیت دیگر آزار یا سادیستیک ۲۹٫۸%، افسردگی مزمن ۲۷٫۶%، اختلال شخصیت پارانویید ۲۴٫۹%، سوء مصرف مشروبات الکلی ۲۴٫۶%، اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۲۲٫۲%، اختلال اضطراب فراگیر ۱۹٫۳%، اختلال شخصیت مرزی ۱۸٫۲%. یافته های مطالعه حاضر تلویحات پیشگیرانه، تشخیصی، بالینی، پژوهشی و آموزشی فراوانی در کنترل اختلال همسر آزاری دارد.