مقاله بررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه پادگان مالک اشتر اراک در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی (یادداشت تحقیقاتی کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه پادگان مالک اشتر اراک در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی (یادداشت تحقیقاتی کوتاه)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله سربازان وظیفه
مقاله بهداشت و ایمنی مواد غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاهد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانی فر حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان زاده باقر
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی افراد از بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان یک اصل مهم در پیشگیری از ابتلای آن ها به بیماری های غذایی و حفظ محیط از آلودگی ها محسوب می گردد. هدف این تحقیق بررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه پادگان مالک اشتر اراک در زمینه بهداشت و ایمنی غذایی می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی در بین ۱۹۱ نفر از سربازان وظیفه در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. پرسش نامه طراحی شده مشتمل بر سوالاتی در زمینه اطلاعات فردی، آگاهی و نگرش نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که ۵۷ درصد سربازان دارای آگاهی خوب، ۱۸ درصد دارای آگاهی متوسط و ۲۵ درصد آگاهی ضعیف در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی بودند. تمامی سربازان نگرش خوبی نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی داشتند. اما رابطه آماری معنی داری بین میزان آگاهی و سطح تحصیلات مشاهده شد (p<0.01). به عبارتی میزان آگاهی سربازان دارای تحصیلات مرتبط با علوم پزشکی بیشتر از افراد رشته های غیرپزشکی بود. نتایج نشان داد تفاوت آماری معنی داری در بین گروه های سنی از نظر آگاهی، وجود ندارد. هم چنین از آن جایی که برخی از سربازان آگاهی خوبی در این زمینه نداشتند، لذا گنجاندن دوره های بهداشت و ایمنی غذایی در طی آموزشی نظامی ضروری است.