مقاله بررسی آگاهی و مهارت تشخیصی اینترن های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه بیماری های دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی و مهارت تشخیصی اینترن های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه بیماری های دهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله اینترن پزشکی
مقاله بیماری های دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیرشبستری سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرین بک ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: شروین بدو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تظاهر بسیاری از بیماری های عمومی در دهان می باشد. اهمیت برخی بیماری های دهان در حدی است که اگر به درستی و به موقع تشخیص داده نشوند، می توانند منجر به مرگ شوند. تاخیر در درمان می تواند حاکی از بی توجهی بیمار و نیز جامعه پزشکی به ضایعات پیش سرطانی و سرطانی دهان باشد. چون بسیاری بیماران بابت مشکلات دهانی ابتدا به پزشکان مراجعه می کنند، داشتن اطلاعات در زمینه بیماری های رایج دهان برای پزشکان ضروری به نظر می رسد لذا به بررسی آگاهی اینترن های پزشکی در این زمینه پرداختیم.
روش بررسی: جامعه پژوهش اینترن های پزشکی سال آخر (ورودی ۸۴ و ۸۵) دانشگاه علوم پزشکی زنجان بودند. پرسشنامه ای که توسط پژوهشگر با استفاده از منابع معتبر تهیه گردید، همراه با هر یک از پرسش های بخش مهارت تشخیصی در اختیار نمونه قرار گرفت و در انتها نمرات آگاهی (کمتر از ۵۰ درصد کل نمره ضعیف، ۷۰-۵۰ درصد متوسط و بیشتر از ۷۵ درصد خوب) دسته بندی شدند. داده های پرسشنامه، با استفاده از آزمون های T-Test و ANOVA آنالیز آماری شدند.
یافته ها:
۵۱٫۶ درصد اینترن ها از وجود رشته بیماری های دهان اطلاع نداشتند. ۸۰٫۳ درصد دانشجویان با تدریس واحد بیماری های دهان موافق بودند. تشخیص صحیح در مورد تغییرات بدخیمی و ضایعات پیگمانته و ساختار نرمال دهان به ترتیب ۵۴٫۲ درصد و ۶۷٫۲ درصد و ۳٫۷ درصد بود. آگاهی اینترن های دو ورودی تفاوت آماری معناداری نداشتند. قدرت تشخیصی در مورد ضایعات بدخیم و نیز رویکرد درمانی آن ها متوسط و در مورد ضایعات پیگمانته در حد بالا و در زمینه ساختارهای نرمال دهان و اتیولوژی آفت دهانی بسیار ضعیف بود.
نتیجه گیری: سطح آگاهی اینترن های پزشکی باید در مورد بدخیمی ها افزایش یابد. بازنویسی کوریکولوم آموزشی پزشکی با رویکرد آگاهی نسبت به بیماری های رایج دهان توصیه می شود.