مقاله بررسی آگاهی مدیران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی مدیران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله آگاهی مدیران
مقاله دانشگاه علوم پزشکی همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بورقی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نژادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان یار مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی مفرد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مدیران و برنامه ریزان بهداشتی درمانی کشور وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی مجموعه ساختاری و نظام بهداشت ملی را به عهده دارند. بی شک برای تسریع و تحقق چنین آرمانی، برخورداری ایشان از اطلاعات دقیق و مطمئن که به راحتی قابل دسترس باشد، ضروری است. از این رو بدیهی است که آگاهی آنها از کاربردهای مختلف سیستم های اطلاعات بیمارستانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی مدیران دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستان در سال ۱۳۹۰ طراحی و اجرا شد.
روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی در مورد ۴۰ نفر از مدیران مراکز درمانی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پیش ساخته ای شامل ۳۱ سوال که پایایی و روایی آن تایید شده بود، استفاده شد. برای توصیف اطلاعات از آمار توصیفی و شاخص های مرکزی و پراکندگی و برای تحلیل داده ها از آزمون Kruskal-Wallis استفاده شد.
یافته ها: ۷۷٫۵ درصد مدیران دانشگاه علوم پزشکی همدان دارای آگاهی متوسط و ۱۲٫۵ درصد دارای آگاهی خوب در خصوص کاربردهای مدیریتیHealth information management) HIS ) بودند. همچنین ۷۵٫۷ درصد از مدیران دوره های آموزشی مرتبط را گذرانده بودند. مسوولین داروخانه بیشترین و مسوولین رادیولوژی دارای کمترین آگاهی بودند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که جهت استفاده بهتر و کاربردی از سیستم اطلاعات بیمارستانی در تمام قسمت ها، برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی علمی ضرورت است.