مقاله بررسی آگاهی خانم های باردار شهر تهران از اثربخشی و ایمنی درمان های گیاهی و عملکرد آنان در طی دوران بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی خانم های باردار شهر تهران از اثربخشی و ایمنی درمان های گیاهی و عملکرد آنان در طی دوران بارداری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان دارویی
مقاله آگاهی
مقاله عملکرد
مقاله بارداری
مقاله درمان دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم دباغیان فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده گسترده از روش های طب مکمل خصوصا درمان های گیاهی و ناکافی بودن شواهد اثربخشی و ایمنی گیاهان دارویی در دوران بارداری موضوعی است، که نیاز به توجه ویژه دارد. این مطالعه به منظور بررسی آگاهی خانم های باردار شهر تهران از اثرات و ایمنی گیاهان دارویی در دوران بارداری و عملکرد آنها انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی که در سال ۱۳۹۰ در تهران انجام شد، ۶۰۰ نفر خانم باردار در سن حاملگی بیش از ۳۲ هفته تا ۱ هفته پس از زایمان، با نمونه گیری چند مرحله ای از بیمارستان های دولتی گردآوری شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساز بود که مشخصات دموگرافیک، اطلاعات مربوط به بارداری، فراوانی استفاده از گیاهان دارویی در دوران بارداری، آگاهی آنها از اثرات و ایمنی گیاهان و منبع اطلاعات این افراد را مورد سوال قرار می داد. داده ها با استفاده از آزمون های تی و کای مربع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: چهارصد و دو نفر (۶۷%) از نمونه مورد بررسی در طول بارداری فعلی یا قبلی خود حداقل از یک نوع گیاه دارویی استفاده کرده بود. بطور متوسط ۲٫۷۱±۱٫۹۴ به ازای هر فرد درمان گیاهی مصرف شده بود. پرمصرف ترین گیاهان نعناع (%۳۲٫۸) و کندر (%۲۶٫۳) بودند. آگاهی خانم ها در مورد اندیکاسیون مصرف این گیاهان عمدتا از منابعی غیر از پزشک معالج تامین شده بود. در بسیاری از موارد اندیکاسیون های غیر اثبات شده برای مصرف گیاهان بیان شد. همچنین علت عمده مصرف درمان های گیاهی اثربخشی و ایمنی بیشتر در مقایسه با داروهای سنتتیک ذکر گردید.
نتیجه گیری: آگاهی در مورد مصرف گیاهان دارویی و اثربخشی و ایمنی آنها در خانم های باردار در حد کافی نیست. با در نظر گرفتن بالا بودن فراوانی مصرف درمان های گیاهی در دوران بارداری، این افراد نیازمند دریافت اطلاعاتی در مورد این داروها هستند. همچنین، مراقبین بهداشتی و درمانی، ملزم به بررسی مصرف گیاهان دارویی توسط خانم های باردار می باشند.