مقاله بررسی آگاهی افراد مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان درباره عوامل خطر استئوآرتریت مفصل زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۳۵ تا ۱۷۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی آگاهی افراد مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان درباره عوامل خطر استئوآرتریت مفصل زانو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عامل خطر
مقاله استئوآرتریت
مقاله آگاهی
مقاله مفصل زانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: الحمادی وائل
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی ها نشان می دهد که تا کنون هیچ گونه مطالعه منسجمی در رابطه با بررسی میزان آگاهی افراد جامعه در مورد استئوآرتریت انجام نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین و ارزیابی میزان آگاهی افراد درباره عوامل خطر استئوآرتریت مفصل زانو طراحی و انجام شد.
روش ها: این مطالعه، یک مطالعه مقطعی بود که در سال ۱۳۹۰، روی ۶۰۰ نفر در شهر اصفهان انجام شد.
یافته ها: ۲۰٫۵ درصد افراد مرد و ۷۹٫۵ درصد زن بودند. ۵۲ درصد از افراد آگاهی خوب، ۴۴ درصد آگاهی متوسط و ۴ درصد آگاهی ضعیف داشتند.
نتیجه گیری: میزان آگاهی نسبت به استئوآرتریت زانو در اغلب افراد شرکت کننده، رضایت بخش بود.