مقاله بررسی آنتی زنوز و تحمل نه رقم رایج گوجه فرنگی نسبت به شته جالیز، (Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae، در شرایط گلخانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی آنتی زنوز و تحمل نه رقم رایج گوجه فرنگی نسبت به شته جالیز، (Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae، در شرایط گلخانه ای
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته جالیز
مقاله ارقام گوجه فرنگی
مقاله آنتی زنوز
مقاله تحمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کباری تازه شهری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نوری قنبلانی قدیر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی سیدعلی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گوجه فرنگی، Lycopersicum esculentum Miller، گیاهی علفی و یکساله از تیره بادمجانیان،Solanaceae ، است که بعد از سیب زمینی مهمترین گیاه زراعی این خانواده محسوب می شود. شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، یکی از آفات مهم گوجه فرنگی و ناقل بیماری های ویروسی در مزارع و گلخانه ها می باشد. میزان خسارت این شته در گلخانه ها بعد از سفید بالک گلخانه در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این تحقیق آنتی زنوز و تحمل نه رقم از ارقام رایج گوجه فرنگی شامل Strian، Caligen، Super Bita، Super Strian، Super Af1، HAS2274، GS-12-f1،Sun-6200 f1  و Calj نسبت به شته جالیز در شرایط گلخانه ای ارزیابی شد. آزمایش آنتی زنوز از طریق شمارش تعداد شته های جلب شده روی هر رقم در مرحله چهار برگی انجام گرفت. در آزمایش تحمل گلدان های حاوی ارقام مورد نظر در مرحله شش برگی به مدت ۲۱ روز در داخل یک قفس پلاستیکی شفاف که بالای آن با پارچه توری مسدود شده بود، توسط ۴۰ عدد شته بالغ آلوده شدند. نتایج آزمایش آنتی زنوز نشان داد که بیشترین تعداد شته جلب شده روی رقم Calj و کمترین آن روی رقم Super Strian مشاهده شد. در مجموع آزمایش تحمل نشان داد که رقم Calj پایین ترین حد تحمل را دارا بود. زیرا بیشترین کاهش در ارتفاع و وزن در این رقم می باشد. بنابراین نتیجه گیری شد که ارقام Super Strian،Super Bita  و HAS2274 نسبت به شته جالیز از هر دو مکانیسم آنتی زنوزی و تحمل برخوردار بوده و می توانند به عنوان رقم مقاوم در برنامه کنترل تلفیقی شته جالیز مورد استفاده قرار گیرد.