مقاله بررسی آناتومی کانال ریشه مزیوباکال در دندان های مولر اول دائمی ماگزیلا با استفاده از تکنیک تصویربرداری CBCT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۰۱۰ تا ۱۰۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی آناتومی کانال ریشه مزیوباکال در دندان های مولر اول دائمی ماگزیلا با استفاده از تکنیک تصویربرداری CBCT
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Cone Beam CT
مقاله مولر ماگزیلا
مقاله کانال ریشه
مقاله مورفولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزالدینی اردکانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: کرابی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: معینی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برای انجام یک درمان موفق اندودونتیک، نیاز به شناسایی تمام کانال های ریشه، پاکسازی و پرکردن کامل آنها می باشد. یک دلیل مهم کاهش موفقیت درمان اندودونتیک در مولرهای ماگزیلا، شکست در شناسایی و درمان کانال دوم مزیوباکال می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی آناتومی ریشه مزیوباکال مولرهای اول ماگزیلا از لحاظ حضور یا عدم حضور کانال دوم مزیوباکال با استفاده از تکنیک (CBCT: Cone Beam Computed Tomography) پرداخته شده است.
روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی، ۳۰ دندان مولر اول دائمی ماگزیلای کشیده شده، جمع آوری و به مدت ۲۴ ساعت در محلول هیپوکلریت سدیم ۵٫۲۵% قرار داده شد. سپس به صورت جداگانه در استوانه های پلاستیکی توسط موم Modeling مانت شدند. استوانه ها به ۶ گروه ۵تایی تقسیم شده و نمونه های هر گروه به شکل U جهت تصویربرداری در دستگاه CBCT قرار داده شدند. تصاویر توسط یک مشاهده گر باتجربه (رادیولوژیست فک و صورت) مورد بررسی قرار گرفت. برای این مطالعه از تجزیه و تحلیل درصدی انجام شد.
نتایج: ارزیابی توسط CBCT حضور کانال دوم مزیوباکال را در ۶۰% نمونه ها نشان داد که از این میان، این کانال در ۵۵٫۵۵% موارد در ۳/۱ کرونال، در ۳۳٫۳۳% موارد در ۳/۱ میانی و در ۱۱٫۱۱% موارد در ۳/۱ اپیکال قرار داشت.
نتیجه گیری: در بیش از نیمی از ریشه های مزیوباکال دندان های مولر اول ماگزیلا، دو کانال وجود دارد و اسکن های
CBCT می توانند در پیداکردن کانال های اضافی در مولرهای اول ماگزیلا مفید بوده و در نتیجه منجر به کسب نتایج موفقیت آمیز بالاتر در درمان اندودونتیک شوند.