مقاله بررسی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال ریشه دندان های آسیای سوم فک بالا در یک جمعیت انتخابی در شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال ریشه دندان های آسیای سوم فک بالا در یک جمعیت انتخابی در شهر کرمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فک بالا
مقاله کانال های ریشه
مقاله مولرهای سوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوزه کنانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آگاهی از اشکال احتمالی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال ریشه نقش کلیدی در موفقیت درمان ریشه دارد. هدف از این تحقیق بررسی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال ریشه دندان های مولر سوم فک بالای یک جمعیت انتخابی از مردم شهر کرمان در سال ۹۰-۸۹ بود.
مواد و روش ها: در این بررسی توصیفی و مقطعی، ۱۵۰ عدد دندان مولر سوم فک بالا به طور تصادفی از درمانگاه های شهر کرمان جمع آوری شد. حفره دسترسی به کانال ریشه بر روی دندان ها تراشیده شد و پالپ دندان ها با قرار دادن درون محلول هیپو کلریت سدیم ۲٫۵-۳ درصد طی ۱۲ تا ۲۴ ساعت به طور کامل خارج گردید. سپس مرکب هندی از ناحیه حفره دسترسی به داخل سیستم کانال ریشه تزریق گردید. بعد از گذشت ۱۲ ساعت نمونه ها در محلول اسید نیتریک ۵ تا ۱۰ درصد دکلسیفیه شدند و درون درصدهای صعودی ۷۰ درصد، ۹۵ درصد و ۱۰۰ درصد اتانول به مدت یک روز دهیدراته وسپس توسط محلول متیل سالیسیلات ۵ درصد شفاف گردیدند. نمونه ها از جهت تعداد و شکل ریشه ها، تعداد کانال های موجود در هر ریشه، طبقه بندی کانال های موجود در هر ریشه براساس طبقه بندی ورتوچی، میزان شیوع ریشه های دیلاسره (dilacerate) و هم چنین کانالهای Cشکل بررسی شدند. درصد configuration های مختلف تعیین و ثبت شد.
یافته ها: شیوع دندان های دارای ۳ ریشه ۴۲٫۶ درصد و شیوع دندان های ۲ ریشه ۳۹٫۳ درصد بود. ۱۰ درصد دندان ها دارای ۱ ریشه و ۸٫۱ درصد از دندان ها دارای ۴ ریشه بودند. ۱۲٫۸ درصد از کل دندان ها حداقل دارای یک ریشه دیلاسره بوده و شیوع کانال C شکل در این دندان ها ۳٫۵ درصد برآورد گردید.
نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر، داشتن ۳ ریشه شایع ترین فرم آناتومیک ممکن برای دندان های مولر سوم فک بالا در جمعیت مورد مطالعه در شهر کرمان می باشد.