مقاله بررسی آناتومی ورید پنیس با استفاده از سی تی کاورنوزوگرافی در مبتلایان به اختلال نعوظ با منشاء وریدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۹۴ تا ۴۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی آناتومی ورید پنیس با استفاده از سی تی کاورنوزوگرافی در مبتلایان به اختلال نعوظ با منشاء وریدی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نعوظ
مقاله سی تی کاورنوزوگرافی
مقاله نشت وریدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: فامیلی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات نعوظی یکی از مشکلات مهم برای مردان مبتلا و خانواده های آن ها است که در حدود نیمی از آن ناشی از علل عضوی است. هنگامی که اختلال نعوظی ناشی از علل عروقی باشد، بررسی رادیولوژیک الزامی است و کاورنوزوگرافی روش تشخیصی قطعی نشت وریدی در این بیماران است. کاورنوزوگرافی روش مرسوم تشخیص تصویربرداری برای ارزیابی نشت وریدی در مردان دچار ناتوانی جنسی است. در این مطالعه سی تی کاورنوزوگرافی به عنوان یک روش جدید برای بررسی نشت وریدی و تعیین آناتومی وریدی پنیس مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش بررسی: در یک مطالعه به صورت بررسی موارد، تعداد ۴۵ بیمار مبتلا به اختلال نعوظ با منشاء وریدی تشخیص داده شده با سونوگرافی داپلر به روش ترتیبی انتخاب شدند. سی تی کاورنوزوگرافی پس از تزریق پروستاگلاندین E1 به داخل کورپوس کاورنوزوم در تمام این بیماران انجام و محل نشت وریدی تشخیص داده شد.
یافته ها: در این مطالعه مشخص شد که در ۲۱ بیمار (۴۶٫۷%) نشت در ورید Deep dorsal، در ۲۷ بیمار (۶۰%) در وریدهای Cavernosal، در ۳۶ بیمار (۸۰%) در ورید Crural، در ۲۴ بیمار (۵۳٫۳%) در ورید Urethral و ۲۷ بیمار (۶۰%) در ورید Circumflex، در سه بیمار (۶٫۷%) در وریدهای Para-arterial است و در سه بیمار (۶٫۷%) در Corpus spongiosum نشت دیده شد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نشت وریدی در بیمارانی که دچار اختلالات نعوظ هستند شایع است و سی تی کاورنوزوگرافی ابزاری مناسب برای بررسی آناتومی وریدی پنیس و محل های نشت وریدی می باشد که فاکتورهای مهمی برای رویکردهای جراحی احتمالی است.