مقاله بررسی آلودگی چاه های آب شرب شهرستان تالش(شمال ایران) از نظر نیتریت و نیترات و برخی پارامتر های دیگر در پاییز سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی آلودگی چاه های آب شرب شهرستان تالش(شمال ایران) از نظر نیتریت و نیترات و برخی پارامتر های دیگر در پاییز سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب نوشیدنی
مقاله نیترات ها
مقاله نیتریت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معینیان خلیل اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسین نژاد حنا
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نیترات یکی از شاخص های مهم کیفیت آب آشامیدنی است. دفع نامناسب فاضلاب، کاربرد گسترده کودهای شیمیایی و بالا بودن سطح آب زیر زمینی می تواند غلظت نیترات منابع آب را افزایش دهد.
هدف: تعیین غلظت نیتریت و نیترات در منابع آب شرب شهرستان تالش
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد ۱۵ چاه بر اساس وضعیت جغرافیایی، منابع احتمالی آلودگی و موقعیت مکانی به نحوی انتخاب شدند که نماینده ی مناسبی از منابع آب زیر زمینی شهرستان باشند. طی پاییز ۱۳۹۰ و تقریبا هر سه هفته یکبار از هر چاه، ۴ نمونه و رویهم رفته ۶۰ نمونه از نظر نیترات، نیتریت، آمونیاک، شوری، همه موارد جامد محلول، هدایت الکتریکی، دما و pH، طبق روش های استاندارد آزمایش شدند.
نتایج: کمترین و بیشترین میانگین نیترات چاه ها به ترتیب برابر ۴۶٫۱ و ۷۲٫۱۰ و در مورد نیتریت ۰۰۹٫۰ و ۱۲۸٫۰ میلی گرم در لیتر و در همه موارد کمتر از استاندارد آب آشامیدنی ایران بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به «تعریف آلودگی آب از نظر نیترات» کلیه چاه های مورد بررسی در طبقه «کمی آلوده» قرار گرفتند. هم چنین، نزدیک شدن مقدار نیترات بعضی از چاه ها به ۱۳ میلی گرم در لیتر (نشانه ی تاثیر فعالیت های انسانی)، نیز شایسته ی توجه جدی است.