مقاله بررسی آلودگی میکروبی آب شناگاه های تابستانی سواحل دریای خزر در استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی آلودگی میکروبی آب شناگاه های تابستانی سواحل دریای خزر در استان گیلان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی آب
مقاله انتروکوکوس فکالیس
مقاله دریاچه ها
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی جوبنی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جواهرنشان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلامت و بهداشت آب دریا و دریاچه با کیفیت آب رودخانه ها و آلاینده های منتهی به آن ارتباط مستقیم دارد. اغلب منابع آب های سطحی در حاشیه دریای خزر، بر اثر دفع نامناسب فاضلاب های شهری، کشاورزی، صنعتی و غیره، دارای آلودگی بیش از حد مجاز هستند.
هدف: تعیین میزان بارآلودگی میکروبی آب شناگاه های تابستانی نوار ساحلی دریای خزر در استان گیلان مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، از شش منطقه نوار ساحلی دریای خزر در استان گیلان که به عنوان شناگاه تابستانی استفاده می شود، طی ماه های گرم سال ۱۳۹۰ پایش و نمونه برداری صورت گرفت. متغیرهای کلی فرم کل، کلی فرم گرماپای، آنتروکوک های روده ای، دما و PH مطابق روش های موجود در کتاب استاندارد متد سنجش گردید.
نتایج: نتایج، بیان گر آلودگی میکروبی آب شناگاه های مورد بررسی است. میانگین میزان بار باکتریایی کلی فرم کل، کلی فرم مدفوعی به ترتیب ۳۶۳ و ۸٫۱۲۵ MPN در هر ۱۰۰ میلی لیتر نمونه و آنتروکوک روده ای ۳٫۲۷CFU در هر ۱۰۰ میلی لیتر نمونه بود. بار آلودگی باکتریایی، با دمای آب رابطه مستقیم داشت و میزان آلودگی از استانداردهای ملی توصیه شده بالاتر بود. بیشترین تعداد کلی فرم کل، کلی فرم گرماپای به ترتیب بیشتر از ۱۱۰۰ و ۴۶۰ MPN در۱۰۰ میلی لیتر نمونه و آنتروکوک روده ای بیشتر از ۱۰۰ MPN در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه در تیرماه مربوط به شناگاه پاسداران شهرستان بندرانزلی بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، بیان گر آلودگی میکروبی بعضی از شناگاه های طبیعی سواحل دریای خزر در استان گیلان از نظر شاخص های میکروبی است که می تواند برای سلامت شناگران خطری جدی باشد.