مقاله بررسی آلودگی صوتی در سه کارخانه ریسندگی و بافندگی در استان قزوین و شهر نجف آباد و ارزیابی تاثیرات منفی آن بر کارکنان در معرض که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی آلودگی صوتی در سه کارخانه ریسندگی و بافندگی در استان قزوین و شهر نجف آباد و ارزیابی تاثیرات منفی آن بر کارکنان در معرض
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی صوتی
مقاله کارخانه نساجی
مقاله ریسندگی
مقاله بافندگی
مقاله تراز فشار صوت
مقاله مقادیر مجاز
مقاله اثرات صدا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرم نژاد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ابوسعید
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی وحیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، تراز فشار صوت ماشین های مختلف در یک کارخانه ریسندگی و دو کارخانه بافندگی به همراه میزان انرژی صوت با دستگاه صداسنج CEL-440 و کالیبراتور CEL-282، مطابق با استاندارد ANSI S1,4-1983 و در شبکه وزن یافته (A) در وضعیت SLOW اندازه گیری و با حدود مجاز استاندارد مقایسه گردید. همچنین پرسشنامه ها به منظور تعیین نوع و میزان تاثیرات در دو شیفت کاری اول و دوم در اختیار تمام کارگران بافنده و سایر بخش ها و نیز کارکنان اداری قرار گرفت و نتایج پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون های آنالیز واریانس و خی دو در سطح اطمینان ۹۵% مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج صداسنجی ها نمایانگر این می باشد که تراز فشار صوت به ویژه در بخش بافندگی، بسیار بالاتر از حد مجاز است. نتایج تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد، تاثیرات منفی صدای محیط بر روی سلامت و کارایی کارگران متعدد و متاثر از تراز فشار صوت و میزان مواجهه با صدا بوده و در کارگران بافنده به طور معنی داری بیشتر از سایر بخشها می باشد. بنابراین به کارگیری روش های ارزیابی و کنترل صدای محیط و آموزش های لازم به منظور استفاده موثر و صحیح از وسایل حفاظت از شنوایی الزامی است.