مقاله بررسی آلودگی باکتریایی یونیتهای بخشهای ترمیمی وپریوی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی آلودگی باکتریایی یونیتهای بخشهای ترمیمی وپریوی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی باکتریال
مقاله یونیت دندانپزشکی
مقاله عفونت متقاطع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولیان اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: فرشیدنیا سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی فهیمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلودگی باکتریال سطوح کلینیکی می تواند یکی از علل عفونت های متقاطع باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان و نوع آلودگی باکتریایی در یونیت های بخش ترمیمی و پریوی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی قبل و بعد از کار بر روی بیماران در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ بود.
مواد و روش ها: نمونه گیری به روش تصادفی ساده بر روی ۳۰ یونیت فعال بخش های ترمیمی و پریو صورت گرفت. از سه محل پشتی صندلی، کلید روشن خاموش چراغ و دستگیره سینی، قبل و بعد از کار با یک بیمار با استفاده از سواپ استریل مرطوب نمونه گیری به عمل آمد. کلونی های تشکیل شده شمارش و از تست های شیمیایی برای شناسایی باکتری های جداشده استفاده شد. جهت آنالیز آماری از تست های من ویتنی، کای اسکوئر و کروسکال والیس استفاده شد و سطح معنی داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: نمونه گیری بعد از اتمام کار درمانی نشان داد که ۵۷ مورد از ۹۰ نمونه گیری، آلوده بودند و بیشترین باکتری از نوع استافیلوکوک اورئوس بود. آلودگی تابوره بیشتر از دو ناحیه دیگر بود (P=0.025) و میزان آلودگی در بخش ترمیمی بیشتر از پریو گزارش شد (p=0.036).
نتیجه گیری: آلودگی میکروبی سطوح کار بعد از درمان یک بیمار، بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. بنابراین ضدعفونی کردن سطوح یونیت و صندلی در فواصل بیماران ضروری به نظر می رسد.