مقاله بررسی آلودگی باکتریایی لاشه های گاو کشتار شده در کشتارگاه کرج راک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی آلودگی باکتریایی لاشه های گاو کشتار شده در کشتارگاه کرج راک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی باکتریایی
مقاله شمارش باکتری های هوازی
مقاله کشتارگاه
مقاله لاشه گاو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهدار ولی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گوشت لاشه بلافاصله پس از کشتار عاری از میکروارگانیسم می باشد، اما در طول پوست کنی و فرآیندهای پس از آن، آلودگی باکتریایی لاشه اتفاق می افتد. فرآیندهای کشتاری نقش مهمی در افزایش یا کاهش آلودگی میکروبی دارند. در این تحقیق، در مراحل پوست کنی، تمیز کردن و شستشوی نهایی با روش سوآپ برداری غیرمستقیم از نواحی گردن، قسمت خلفی عضلات دست، تهیگاه و کفل ۱۰ لاشه گاو به منظور ارزیابی تاثیر فرآیندهای کشتاری ذکر شده بر جمعیت میکروبی لاشه، نمونه برداری انجام شد. آزمایشات باکتریایی (شمارش باکتری های هوازی در ۳۰ درجه سلسیوس، شمارش اشرشیاکولای و شناسایی سالمونلا) در مورد نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که قسمت خلفی عضلات دست و مرحله تمیز کردن لاشه به ترتیب آلوده ترین ناحیه و مرحله از نظر میکروبی می باشند. با شستشوی نهایی لاشه بوسیله آب سرد، کاهش معنی داری (p<0.05) در شمارش باکتری های هوازی قسمتهای گردن و کفل اتفاق افتاد، ولی شستشو قادر به حذف کامل آلودگی میکروبی نبود. قسمت خلفی عضلات دست، آلوده ترین ناحیه از نظر آلودگی به اشرشیاکولای بود و سالمونلا هم فقط در مرحله تمیز کردن لاشه جدا شد. با توجه به این که پس از شستشوی نهایی شمارش باکتری های هوازی و اشرشیاکولای در هیچکدوم از نمونه ها بیش از حد مجاز نبود و سالمونلایی هم جدا نشد، فرآیندهای کشتار گاو از نظر بهداشتی مناسب ارزیابی می شود.