مقاله بررسی آسیب پذیری مدارس بخش مرکزی شهریار در مقابل زلزله (مدیریت بحران شهری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی آسیب پذیری مدارس بخش مرکزی شهریار در مقابل زلزله (مدیریت بحران شهری)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرستان شهریار
مقاله لرزه خیزی
مقاله خردلرزه ها
مقاله مقاوم سازی
مقاله مدیریت بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی خانی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: کنعانی مقدم هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: به منظور برآورد لرزه خیزی شهرستان شهریار، ابتدا ویژگی های زمین شناختی و لرزه زمین ساختی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته، گسل های لرزه زا در داخل و اطراف شهرستان تا شعاع ۵۰ کیلومتری شناسائی گردید و با استفاده از لرزه های ثبت شده در منطقه، نقشه لرزه خیزی شهرستان تهیه شده و به روش گوتنبرگ بیشتر پارامترهای لرزه خیزی تعیین شد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آسیب پذیری مدارس بخش مرکزی آموزش و پرورش شهریار، در مقابل زلزله با توجه به موقعیت قرارگیری شهرستان که در پهنه ای با خطر نسبی خیلی زیاد قرار گرفته است، می باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد که از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و از روش گوتنبرگ نیز بهره گرفته شده است.
یافته ها: این نتیجه بدست آمد که: ۷۳ درصد از ساختمان های مدارس این منطقه فاقد سیستم مقاوم جانبی بوده و نیاز به مقاوم سازی یا نوسازی دارند. در مطالعه موردی نیز وضعیت ۸ مدرسه به طور ویژه بررسی گردید. جهت کاهش تلفات و خسارات، تشکیل ستادهای مدیریت بحران فعال در مدارس برای تعیین وظایف گروه های دانش آموزی و افزایش سطح آگاهی و مهارت آنان در مواجهه با زلزله پیشنهاد می گردد.