مقاله بررسی آسایش انسانی گردشگران با توجه به شاخص های زیست اقلیمی مورد: شهرستان خاش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی آسایش انسانی گردشگران با توجه به شاخص های زیست اقلیمی مورد: شهرستان خاش
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسایش اقلیمی
مقاله شاخص های آسایش اقلیمی
مقاله خاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یاری منیر
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره گیری از شاخص های آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می تواند به برنامه ریزی گردشگری کمک نماید تا جاذبه های گردشگری به منظور گذران اوقات فراغت مورد استفاده بهتر قرار گیرند. در این مقاله با بهره گیری از آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خاش طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۷، شرایط آسایش انسانی بر اساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی ((TCI، ترجونگ، سوزباد و اوانز) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج شاخص TCI نشان داد که ارزش توصیفی آسایش اقلیمی ماههای فروردین، اردیبهشت، مهر، آذر، دی، بهمن و اسفند (خوب)، آبان و اسفند(خیلی خوب) می باشند. با توجه به شاخص ترجونگ آسایش اقلیم شبانه ماههای تیرو مرداد، مطبوع و آسایش اقلیمی روزانه ماههای اسفند و آذر خنک می باشند. نتایج شاخص سوزباد نشان داد که تیر (نه گرم و نه سرد)، شهریور (مطبوع و دلپذیر) می باشد. نتایج شاخص اوانز نشان داد در شرایط روزانه الف و ب (فروردین)–الف (اردیبهشت)– الف(مهر)–ب (آبان)– ج (آذر) آسایش می باشند. و در شرایط شبانه ماههای، ج (اردیبشت)– ب(خرداد)– ب(تیر)– ب(مرداد)– ج(شهریور) دارای آسایش می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند راهنمای عمل مدیران و سیاستگذران حوزه توریسم، به منظور برنامه ریزی توسعه توریسم منطقه بوده و مورد بهره برداری آنان قرار گیرد.