مقاله بررسی آسایش اقلیمی گردشگری استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از شاخص TCI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی آسایش اقلیمی گردشگری استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از شاخص TCI
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص آسایش گردشگری TCI
مقاله توریسم
مقاله استان چهارمحال وبختیاری
مقاله اقلیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبردستنایی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص TCIکه شامل هفت مولفه:میانگین حداکثر دمای روزانه در هر ماه بر حسب سانتی گراد، میانگین ماهیانه حداقل رطوبت نسبی بر حسب درصد، میانگین روزانه دما در هر ماه بر حسب درجه سانتی گراد،میانگین روزانه رطوبت نسبی در هر ماه برحسب درصد، میانگین ماهیانه بارش(R) در ماه بر حسب میلی متر، میانگین ماهیانه سرعت باد (W) در هر ماه بر حسب کیلومتربر ساعت، میانگین ماهیانه ساعت آفتابی(S) می باشد .هدف از انجام تحقیق بررسی کیفی شرایط اقلیمی استان چهار محال و بختیاری از بعد آسایشی و بیوکلیمایی و تعیین تقویم گردشگری استان بر اساس شاخص TCI می باشد برای تعیین شاخص TCIدراستان چهارمحال وبختیاری ابتدا داده های همگن اقلیمی یک دوره آماری ۱۵ ساله را برای۸ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی استان گردآوری نموده و بعد از تجزیه و تحلیل و پردازش آنها در محیط Excel و نیز تهیه یک بانک اطلاعاتی، شاخص TCI را برای ایستگاه های منطقه به تفکیک ماه های سال محاسبه نموده و با استفاده از تکنیک GIS نقشه TCI را بر پایه نقشه ارتفاعی (DEM) برای تمامی ماه های سال تهیه و ترسیم نموده. سپس نقشه های موجود مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند و مشخص شدکه: ماههای ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر از شرایط اقلیمی مناسبی برای گردشگری در استان برخوردار نیستند، ماه آپریل دارای بیشترین تنوع وکلاس اقلیمی بوده، در این ماه پنج کلاس از بحرانی تا عالی در سطح استان قابل مشاهده است. در ماههای می، ژوئیه، اوت واکتبر نیزسه کلاس خیلی خوب، عالی وایده ال مشاهده گردید. بهترین شرایط آسایش اقلیمی برای استان در ماههای ژوئن وسپتامبر دیده می شود که دو کلاس عالی و ایده ال تمام سطح استان را زیر پوشش خود دارند.در پایان بر پایه نقشه های تهیه شده و به منظور مشخص کردن وضعیت آسایش اقلیمی گردشگری۳۰ جاذبه مطرح گردشکری استان، جدولی تهیه گردید.