مقاله بررسی آزمایشگاهی میزان جذب آب و حلالیت سمان های GCem و Fujicem در آب و اسید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی میزان جذب آب و حلالیت سمان های GCem و Fujicem در آب و اسید
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلالیت در اسید
مقاله حلالیت در آب
مقاله جذب آب
مقاله رزین مدیفاید گلاس آینومر
مقاله سمان رزینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت هاله
جناب آقای / سرکار خانم: بانوا سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: زرندی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی فواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حلالیت از ویژگیهای منفی مواد دندانی است که منجر به از دست رفتن ساختار سمان ها و کاهش دوام رستوریشن می گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی حلالیت و جذب آب رزین مدیفاید گلاس آینومر FujiCem و رزین سلف ادهزیو GCem در آب و اسید می باشد.
روش بررسی: برای انجام این مطالعه تجربی، از هر دو نوع سمان، پنج دیسک برای حلالیت در اسید لاکتیک و پنج دیسک برای حلالیت و جذب آب تهیه شد. نمونه ها به مدت هفت روز در آب مقطر غوطه ور شدند و بلافاصله بعد از این مدت وزن گردیدند (m2). پس از آن دیسک ها دوباره به دسیکاتور منتقل شدند تا به وزن ثابت m3 رسیدند. با استفاده از فرمول میزان حلالیت و جذب آب محاسبه گردید.
برای بررسی میزان حلالیت در اسید نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت در اسید لاکتیک نگهداری شدند. نتایج با استفاده از آزمون آماری t مستقل بررسی گردیدند.
یافته ها: میزان حلالیت در آب مقطر برای FujiCem، ۰٫۰۰۰۰۱۳۹±۰٫۰۰۰۱ و GCem، ۰٫۰۰۰۰۰۱۶±۰٫۰۰۰۰۰۵ میکروگرم در میلی مترمکعب (p>0.480) و همچنین میزان جذب آب برایFujiCem ، ۰٫۰۰۰۰۱۹۷±۰٫۰۰۰۲۳۴ و GCem، ۰٫۰۰۳۹۱۱۵±۰٫۰۰۱۶ بود.
(
p>0.001) نتیجه میزان حلالیت در اسید برایFujiCem ، ۰٫۰۰۵۹۴۱۴±۰٫۰۰۱۶و برایGCem ، ۰٫۰۰۳۹۱۱۵±۰٫۰۰۱۶ میکروگرم در میلی متر مکعب بود. (p=0.348)
نتیجه گیری: میزان حلالیت در آب و اسید دو ماده مورد مطالعه تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. اما سمان رزین مدیفاید گلاس آینومر Fuji Cem جذب آب بیشتری از سمان رزینی سلف ادهزیو GCem داشت