مقاله بررسی آزمایشگاهی فرایند پوشش دهی پودر سدیم پرکربنات با محلول سدیم سیلیکات در بستر سیال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی فرایند پوشش دهی پودر سدیم پرکربنات با محلول سدیم سیلیکات در بستر سیال
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش دهی
مقاله ذره ها
مقاله گرانول سازی
مقاله بستر سیال
مقاله نازل دو سیاله
مقاله طرح آزمایش
مقاله بهینه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمند مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: الحسینی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سیدین سیدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله سامانه پوشش دهی ذره ها در بستر سیال، مطالعه شده است. سامانه بستر سیال مورد مطالعه، شامل دو مرحله، پوشش و خشک شدن در بستر است، و برای پوشش دهی ذره های سدیم پرکربنات از سدیم سیلیکات، استفاده شده است. این سامانه از نوع ناپیوسته و نوع پوشش دهی پاشش از بالا است. برای کاهش تعداد آزمایش ها و بررسی بهتر نتیجه ها، طرح آزمایش به روش پاسخ سطح  (RSM)انجام شد و از نرم افزار Minitab نسخه ۱۵ استفاده شد. در آزمایش ها، الگوی شناوری ذره ها و جریان هوا و مایع، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه های آزمایش نشان داد، که مقدار پوشش متناسب با شدت جریان مایع بوده و نسبت وارون با شدت جریان هوا دارد.
معادله تجربی جرم پوشش روی ذره، بر حسب متغیرهای شدت جریان هوای سیال ساز، شدت جریان مایع، شدت جریان هوای افشان کننده و نیز جدول ها و نمودارهای غربالی RSM برای بهینه سازی فرایند و بررسی عملکرد سامانه، به دست آمد. نتیجه هایی مانند ارتفاع شناورسازی ذره ها با زمان، محاسبه جرم پوشش با شدت جریان های گوناگون هوا و مایع، نمودارها و نمودارهای غربالی برای تاثیر متغیرهای شدت جریان هوای شناورسازی، شدت جریان هوای افشان کننده و شدت جریان مایع، برای بهترین حالت در پوشش دهی ذره ها، به دست آمده و مورد بررسی قرار گرفت.