مقاله بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده سازی سطحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده سازی سطحی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزنشت
مقاله اینله های کامپوزیتی
مقاله آماده سازی سطحی
مقاله ماسه سایی
مقاله اسید هیدروفلوریک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: دباغی تبریزی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژاد هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: برای افزایش گیر میکرومکانیکی اینله های کامپوزیتی، آماده سازی سطح داخلی آن انجام می گردد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای میزان ریزنشت اینله های کامپوزیتی با دو روش آماده سازی سطحی می باشد.
روش بررسی: از ۷۵ دندان پره مولر سالم انسانی اینله های کامپوزیتی تهیه شد. پس از تراش حفره، همه نمونه ها به صورت کامپوزیت غیرمستقیم ترمیم شدند. پس از برداشت اینله ها، نمونه ها بسته به نوع آماده سازی به ۳ گروه(n=25)  تقسیم شدند: گروه ماسه سایی با ذرات ۵۰ Al2O3 میکرونی، گروه اچ با اسید هیدروفلوریک ۹٫۵ درصد و گروه کنترل. اینله ها توسط سمان رزینی سمان شدند. ترموسایکلینگ نمونه های آماده شده در دمای ۵-۵۵oC به تعداد ۵۰۰ دور انجام شد. نمونه های آماده شده برش داده شدند و زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی شدند تا میزان نفوذ رنگ در دیواره ها مشخص شود. داده ها تحت آنالیز آزمون های آماری کروسکال ویلاس و من ویتنی قرار گرفتند.
یافته ها: استفاده از ماسه سایی جهت آماده سازی سطحی موجب کاهش معناداری در میزان ریزنشت نسبت به گروه های دیگر می شود (P=0.030). همچنین مقایسه دو به دوی گروه های مورد مطالعه نشان داد بین دو گروه ماسه سایی و اسید هیدروفلوریک (P=0.0385) میزان ریزنشت با ماسه سایی به حد قابل ملاحظه ای کمتر بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده این است که ماسه سایی به کمک ذرات Al2O3 موجب بیشترین کاهش در ریزنشت اینله های کامپوزیتی در مقایسه با اسید هیدروفلوریک می شود.