مقاله بررسی آزمایشگاهی تنش برشی آستانه نهشته شدن رسوبات رسی – سیلتی در غلظت های مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مجله پژوهش آب ایران از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی تنش برشی آستانه نهشته شدن رسوبات رسی – سیلتی در غلظت های مختلف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش برشی بحرانی
مقاله غلظت تعادلی
مقاله فلوم دایره ای
مقاله نرخ نهشتگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواستاربروجنی میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی بروجنی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی چگونگی انتقال و نهشته شدن رسوبات چسبنده، به علت دخالت ماهیت شیمیایی و الکترومغناطیسی ذرات، پیچیدگی بسیاری دارد .یکی از پارامترهای مهم در انتقال این رسوبات، تعیین مقدار تنش برشی بحرانی نهشته شدن رسوبات معلق است. در این تحقیق از رسوبات رسی – سیلتی موجود در مخزن یک سد خاکی در حوالی شهرکرد استفاده شده است. آزمایش ها در مدل فلوم دایره ای انجام گرفت و برای این منظور سرعت و تنش برشی جریان در این فلوم با استفاده از سرعت سنج صوتی (ADV) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تنش برشی آستانه نهشته شدن رسوبات معلق ریزدانه مورد آزمایش برابر ۱٫۰۱ نیوتن بر متر مربع و تنش برشی آستانه برای نهشته شدن کامل این رسوبات ۰٫۰۳۸ نیوتن بر متر مربع به دست آمد و در نهایت روابطی برای محاسبه تنش برشی آستانه، غلظت تعادلی و درصد نهشته شدن ارایه شد.