مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی بر روی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۸۳۹ تا ۸۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی بر روی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمکی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروفیل سرعت
مقاله پروفیل غلظت
مقاله زبری نسبی
مقاله سیال غلیظ
مقاله شدت تلاطم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورجاوند پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده دلیر علی
جناب آقای / سرکار خانم: قمشی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فرسادی زاده داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسانات لحظه ای سرعت نقش مهمی در انتقال مواد رسوبی معلق دارا می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی جریان های غلیظ نمکی برروی بسترهای زبر مصنوعی پرداخته شده است. دو شکل زبری استوانه ای و مخروطی با سه ارتفاع زبری مورد استفاده قرار گرفته است. پروفیل سرعت با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی بطوری برداشت گردید. پروفیل های قائم سرعت و غلظت به ترتیب در ۳ و ۴ مقطع در بدنه جریان برداشت گردید. نتایج نشان داد که افزایش ارتفاع زبری نسبی تاثیر چندانی برروی نوسانات لحظه ای سرعت در ناحیه اختلاط بدنه جریان غلیظ ندارد و همچنین تحلیل نوسانات لحظه ای سرعت برروی بسترهای زبر در ناحیه اختلاط نشان داد که شدت تلاطم در جهت جریان در مرز بین بدنه جریان غلیظ و سیال پیرامون برای زبری های استوانه ای و مخروطی بترتیب حدود ۴۸ و ۳۲ درصد سرعت برشی می باشد.