مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه های تله اندازی رسوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه های تله اندازی رسوب
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضچه های تله اندازی رسوب
مقاله راندمان تله اندازی
مقاله مدل فیزیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آریان فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: شفاعی بجستان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از روش های جدا کردن و گردآوری رسوبات در مجاری باز، ایجاد حوضچه های تله اندازی رسوب می باشد. در این پژوهش، برای تعیین بهترین هندسه حوضچه بر پایه بیشترین درصد تله اندازی رسوبات، آزمایش ها در یک فلوم به طول ۴ متر و عرض ۲۵ سانتی متر، برای ۱۳ شکل هندسی حوضچه با زوایای ورودی و خروجی مختلف انجام شد. چهار نوع ماده پلاستیکی به عنوان رسوبات آزمایشگاهی با اندازه و وزن ظاهری متفاوت ولی با چگالی های یکسان انتخاب و آزمایش ها در زمان ثابت انجام شد. نتایج نشان داد که زوایای ورودی و خروجی حوضچه ها، بر مقدار رسوبات ته نشین شده تاثیر بسزایی دارد. به گونه ای که در حالت دیواره ورودی قائم، هرچه زاویه دیواره خروجی ملایم تر باشد، مقدار تله اندازی بیشتر است. همچنین در حوضچه های رسوب که زاویه ورودی دارای شیب ملایم بوده و دیواره خروجی قائم است، هرچند رسوبات به آسانی وارد حوضچه می شوند، لیکن بر اثر گرداب های قوی تشکیل شده در پایین دست، بخش عمده ای از این رسوبات دوباره تعلیق شده و به بیرون از حوضچه راه می یابند. بررسی کمی نتایج این پژوهش از میان ۱۳ هندسه آزمایش شده نشان داد که تله رسوبی با زاویه ورودی ۹۰ درجه و زاویه خروجی ۳۴ درجه، بیشترین راندمان تله اندازی رسوبات را دارند.