مقاله بررسی آزمایشگاهی استحکام باند طولانی مدت دو نوع سمان رزینی به مینا و عاج دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی استحکام باند طولانی مدت دو نوع سمان رزینی به مینا و عاج دندان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمان رزینی
مقاله Rely X Unicem
مقاله استحکام باند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جابری انصاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش منفرد مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده حقی هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در این مطالعه آزمایشگاهی، استحکام باند طولانی مدت یک سمان رزینی سلف- ادهزیو به مینا و عاج انسانی با سمان رزینی معمولی مقایسه شد.
روش بررسی: ۸۰ برش از مولر سوم انسانی سالم، برحسب نوع سمان مصرفی [Relay X Unicem (RXU), Rely X ARC (RXA)]، نوع سوبسترا (مینا و عاج) و مدت زمان نگهداری در آب (۲۴ ساعت و ۱ سال) به ۸ گروه تقسیم شدند. با استفاده از Tygon tubes، استوانه های سمان (۰٫۷۵´۱میلی متر) بر روی نمونه ها تهیه شد و مقادیر استحکام باند ریزبرشی توسط دستگاه Microtensile tester اندازه گیری گردید. آنالیز آماری توسط آزمون Wilcoxon signed ranks و Mann Whitney انجام گرفت.
یافته ها: استحکام باند سمان های RXA و RXU به مینا، پس از ۲۴ ساعت به ترتیب ۱۸٫۵۶±۴٫۰۸ و ۱۴٫۹۹±۴٫۱۷ و پس از ۱ سال، ۱۹٫۴۱±۶٫۲۴ و ۱۵٫۵۱±۶۳٫۱۷ بود. استحکام باند سمان ها به عاج، پس از ۲۴ ساعت به ترتیب ۱۳٫۳۶±۴٫۰۲ MPa و ۱۴٫۱۶±۴٫۶۹ MPa و پس از ۱ سال ۱۴٫۶۳±۵٫۹۶ و ۱۴٫۰۸±۶٫۷۲ بود. سوبسترای دندانی تنها بر استحکام باند سمان RXA پس از ۲۴ ساعت اثر معنی دار داشت (p=0.01) و تفاوت معنی دار دیگری در مطالعه به دست نیامد (p>0.05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سمان سلف- ادهزیو RXU و سمان معمولی RXA در اتصال به مینا و عاج پس از یک سال، یکسان عمل کردند.