مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر زبری جداره نهر مستطیلی بر فراسنج های هیدرولیکی جریان در قوس ۹۰ درجه با نسبت شعاع به عرض ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی اثر زبری جداره نهر مستطیلی بر فراسنج های هیدرولیکی جریان در قوس ۹۰ درجه با نسبت شعاع به عرض ۲
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوس تند
مقاله زبری بدنه
مقاله سلول چرخش
مقاله تنش برشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدو یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: شفاعی بجستان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سوزه پور عزیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر زبری جداره نهر مستطیلی بر فراسنجهای هیدرولیکی جریان در قوس ۹۰ درجه تند با نسبت شعاع انحنای خط مرکزی به عرض ۲ انجام شد. آزمایشها به ازای سه زبری جداره ۰٫۵، ۲ و ۵ میلی متر در عدد فرود ثابت ۰٫۱۷ انجام گرفت. در هر آزمایش، و در طول قوس، مولفه های سه بعدی سرعت جریان با استفاده از سرعت سنج JFE ALEC در ۴۸۰ نقطه اندازه گیری شد. ترسیم بردارهای سرعت و الگوی جریان با استفاده از نرم افزارهای Surfer و Ttecplot انجام گرفت. نتایج نشان دادند که در لایه نزدیک سطح آب، خطوط جریان به سمت جداره بیرونی، و در لایه نزدیک کف، خطوط جریان به سوی جداره داخلی کشیده شده اند، که با افزایش زبری جداره، انحراف خطوط جریان افزایش یافته است. ناحیه پر سرعت در محدوده ۳۰ تا ۶۰ درجه بیشتر به سمت جداره داخلی، و در امتداد عمق توزیع شده است، که از موقعیت ۶۰ درجه به بعد به سمت جداره خارجی کشیده می شود. هسته اصلی جریان ثانویه نزدیک جداره داخلی دیده شد که به ازای هر سه زبری جداره در ناحیه ۶۰ درجه قوس شکل گرفت. افزایش زبری باعث به تاخیر افتادن استهلاک هسته جریان ثانویه در انتهای قوس گردیده است. افزایش زبری جداره باعث افزایش تنش برشی بستر در نواحی پر تنش شده است. همچنین، محدوده ۷۰ تا ۸۰ درجه قوس به عنوان ناحیه با بیشترین قدرت جریان ثانویه تعیین گردید. در یک مقطع عرضی، با افزایش زبری جداره نهر، قدرت جریان ثانویه کاهش یافته است.